samochód zastęczy szczecin

Zakłady ubezpieczeniowe muszą szukać nowych źródeł dochodów

W związku z wprowadzonym podatkiem bankowym, ubezpieczyciele muszą szukać dodatkowych źródeł dochodów, aby pokryć zobowiązania wobec państwa. Przede wszystkim jednak, towarzystwa muszą skupić się na stworzeniu nowych narzędzi technologicznych, które przyspieszą wprowadzenie nowych produktów na rynek.

Szczególnie obciążające dla ubezpieczycieli będzie wprowadzenie telematyki, dzięki której częstotliwość wypadków spadnie o około 23–25%. Z kolei wprowadzenie aut bez kierowców spowoduje 93% spadek. To zaś oznacza, że składka spadnie do 7%, co pociągnie za sobą dalsze zmiany na rynku ubezpieczeniowym.Towarzystwa ubezpieczeniowe szykują się na te zmiany przygotowując produkty dla nowych grup klientów, a także chcą zadbać o jak najszybsze wprowadzenie tych produktów na rynek. Obecnie wprowadzenie nowego produktu na rynek zajmuje od 6 do 9 miesięcy, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem na tle zachodnich firm. Polska posiada bardzo dobre narzędzia operacji IT. Towarzystwom zależy jednak, aby jeszcze bardziej przyspieszyć cały proces.

Tylko ubezpieczyciele i OFE płacą składki na Rzecznika Finansowego

Efektem odpowiedniego rozporządzenia jest to, że tylko część podmiotów rynku finansowego płaci na razie składki na Rzecznika Finansowego. Są nimi ubezpieczyciele i OFE.

Ustawa na mocy której zostało powołany urząd Rzecznika Finansowego, weszła w życie w pierwszej połowie października 2015 r. Instytucja bardzo dobrze działa. Przyjmuje pisma od klientów. Nie ma jednak specjalnego przepisu wykonawczego dotyczącego terminu uiszczania i sposobu obliczania należności podmiotów rynku finansowego, zapewniające pokrycie kosztów działalności RzF. Ministerstwo Finansów zapewniło, że prace nad dodatkowym zapisem trwają, ale na razie nie można określić dokładnej daty ich realizacji. Planuje się jednak, że nastąpi to najpóźniej pod koniec lutego.

Obecnie finansowaniem tej instytucji zajmują się ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, które już wcześniej płaciły na poprzednika tego urzędu, którym był Rzecznik Ubezpieczeniowy.

Zakłady ubezpieczeniowe muszą szukać nowych źródeł dochodów
0 głosów, średnia: 0.00 (wynik: 0%)