Archives for Cena ubezpieczenia krótkoterminowego OC

OC krótkoterminowe – OC graniczne

oc krótkoterminowe oc granicznePolisa ubezpieczenia OC zawierana jest zwyczajnie na okres 12 miesięcy.Prawodawca przedstawił pomimo tego możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy dla:

1. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów może to być przykładowo auto komis.

2. Właścicieli pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy. Polisa nie może być zawarte na okres krótszy niż czas tej rejestracji.

3. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę Polski jakie nie dysponują polisy ubezpieczenia OC względnie Zielonej Karty względnie o ile w czasie pobytu na terenie naszego państwa pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie ustaniu. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne.

4. Właścicieli aut historycznych. Pojazdami takimi w świetle obowiązującego są:

– auta zabytkowe – zgodnie z prawem o ruchu drogowym

– pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów

– samochody co najmniej 40-letnie

– auta co najmniej 25-letnie, jakie są uznane za samochody wyjątkowe czyli mające szczególne znaczenie dla wzbogacenia historii motoryzacji.

W tych wypadkach ubezpieczenie nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

5. Użytkowników pojazdów wolnobieżnych nie używanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polisa taka nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

Cena ubezpieczenia krótkoterminowego OC

Miesięczne krótkoterminowe ubezpieczenie OC dla samochodów osobowych kosztuje tylko 65 zł, tymczasem dla samochodów ciężarowych 130 zł.