Archives for jak rozwiązać polisę oc

Kiedy możemy rozwiązać polisę OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 11 przypadkach można rozwiązać umowę o ubezpieczenie OC. Szczegóły można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Głównymi przyczynami rozwiązania umowy są:

1. Upłynięcie czasu, do którego umowa została zawarta – jest to zazwyczaj 12 miesięcy
2. Gdy zostanie wprowadzone automatyczne przedłużenie umowy, co zwiążę się z podwójnym ubezpieczeniem pojazdu.
3. Gdy dojdzie do wyrejestrowania pojazdu mechanicznego.
4. Od umowy można odstąpić przed zarejestrowaniem pojazdu, gdy pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni.
5. Można wypowiedzieć umowę, gdy dana osoba wykupiła polisę wraz z nowym samochodem lub motocyklem.
6. Umowę może wypowiedzieć właściciel samochodu, gdy polisa została zakupiona przez okresowego posiadacza samochodu lub motocyklu.
7. Jeśli udokumentujemy trwałą lub całkowitą utratę samochodu, w przypadku gdy nie sprzedaliśmy takiego pojazdu. Taka sytuacją może być ta, gdy spali się nam samochód.
8. Można wypowiedzieć umowę, gdy upłynie trzy miesiące od ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
9. Gdy pojazd zostanie zarejestrowany za granicą
10. Do 30 dni można odstąpić od umowy ubezpieczeniowej, która została zawarta przez Internet lub telefon
11. Z ubezpieczenia możemy zrezygnować, gdy samochód zostanie przekazany do stacji demontażu w związku z jego wyrejestrowaniem. Potrzebne jest wtedy jednak przedstawienie odpowiedniego dokumenty wystawiane przez ten organ.