Archives for tanie ubezpieczenia

Compensa Szczecin

compensa szczecinGrupa ubezpieczeniowa Compensa Szczecin na polskim rynku zaistniała w roku 1990 i obecnie składa się z dwóch spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życe S.A. Vienna Insurance Group. Wiodący ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej, Vienna Insurance Group jest właścicielem Compensy.

Polisami, które można tutaj wykupić jako osoba fizyczna są m.in. pakiety: Rolne, Dom, Zdrowie, NNW, Podróż. Dla klientów biznesowych przygotowano następujące propozycje: Utrata Zysku, NNW, Ryzyko budowlano-montażowe, Ubezpieczenie kompleksowe, Transport, czy pakiety Zdrowie, Życie.

Ubezpieczenie komunikacyjne w grupie Compensa to polisy:

 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – dla kierowcy i pasażera
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
 • Zielona Karta
 • Ubezpieczenie Szyb
 • Compensa Pomoc

Z polisy Compensa Pomoc można skorzystać, jeśli nie wykupimy ani ubezpieczenia OC ani AC u tego ubezpieczyciela. Możemy tutaj liczyć na takie działania, jak np. holowanie bez limitu kilometrów, czy holowanie do miejsca wskazanego przez klienta. W ramach tej polisy można również zdecydować się na samochód zastępczy od 7 do 14 dni.

Jak się skontaktować?

Z oddziałem Compensy w Szczecinie można skontaktować się, dzwoniąc pod numer (091)434 05 20. Ponadto możemy skorzystać z formularza na stronie l, jeśli zechcemy uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnego produktu ubezpieczyciela.

Adres siedziby w Szczecinie

Compensa Oddział Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insuracne Group Szczecin
Ul. Wojska Polskiego 70-475 Szczecin

Jeśli chcesz skorzystać z oferty w obrębie Szczecina, to skontaktuj się z agentem.

Najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie

Compensa Szczecin

tel./fax 91 434 0 520 lub 793929394

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW Asisstance

Tańsze OC i AC

Ze względu na to, iż ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, coraz częściej będziemy chcieli, aby móc zaoszczędzić na takiej polisie. Przekonamy się, że takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ niektóre firmy proponują nam korzystne zniżki, jeśli zdecydujemy się na wykupienie pakietu OC plus AC. Można tutaj średnio zaoszczędzić nawet do 100 PLN, w związku z czym, warto dokładnie zapoznać się z ofertą danego ubezpieczyciela, by nasz wybór był rzeczywiście dla nas atrakcyjny, zwłaszcza, jeśli planujemy dobrać jeszcze jakiś wariant polisy.

Proponujemy dla państwa szybką wycenę i wybór właściwego  ubezpieczenia przez zakładkę Kalkulator OC

W naszej szerokiej ofercie znajdziecie ubezpieczenie dopasowane potrzeb nawet bardzo wymagającego klienta.

 • atrakcyjne pakiety OC AC NNW
 • Tanie ubezpieczenie OC
 • bonus za bonus – za wypracowaną zniżkę w OC dajemy zniżki w AutoCasco, zniżka za zniżkę
 • zniżki dla osób posiadających dzieci,pracowników poczty,nauczycieli
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych


Polecamy obowiązkowe ubezpieczenie, które musi kupić każdy posiadacz samochodu ale również dobrowolne ubezpieczenie  NNW lub Asistance AC które to  zagwarantuje wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Oferujemy też ubezpieczenie Assistance w różnych wariantach i zakresach w zakresie awarii pojazdu na terytorium Polski i Europy.

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy – obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony – obejmujący :
  • OC pracodawcy
  • OC za podwykonawców
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się  pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania naprawy,czyszczenia
  • OC najemcy
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie (nowe ryzyko)
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego  OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Kalkulator ubezpieczenia firmy

 Wejdź w zakładkę kalkulator oc przewoźnika i sam oblicz swoją składkę

Oferujemy pakietowe ubezpieczenia firm z zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja
 • katastrofa budowlana
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne
 • utrata danych i oprogramowania
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • mienie w transporcie obejmujące
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu wykonywania zawodu:

 • pośrednika nieruchomości
 • zarządcy nieruchomości
 • doradcy podatkowego
 • rzeczoznawcy
 • radcy prawnego
 • agenta ubezpieczeniowego
 • rzecznika patentowego
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • podmiotu uprawnionego do sporządzania sprawozdań finansowych
 • brokera ubezpieczeniowego
 • komornika
 • certyfikatora
 1. Forma prowadzenia księgowości
 2. Posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
 3. Posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 4. Wykupienie udziału własnego/franszyz
 5. Rozszerz ubezpieczenie o następujące szkody
 6. Zakrest terytorialny:
 7. Rozszeżenia o szkody polegające na:
 8. Czy wystąpiły szkody: