Archives for ubezpieczenia na narty

Ubezpieczenia turystyczne na narty – koszty leczenia

Ze względu na to, że w sezonie zimowym coraz chętniej wolny czas spędzamy na narciarskich stokach, warto przed wyjazdem zadbać o właściwe ubezpieczenie. Pomimo tego, iż uprawianie takiego sportu zimowego jest niezwykle przyjemne, to jednak nie trudno tutaj o uraz. Warto zauważyć, iż możemy naprawdę zaopatrzyć się w dobrą polisę, która uwzględni wszelkie ewentualności, jakie mogą mieć miejsce podczas naszego pobytu na stoku, szczególnie, jeśli zostaną ujęte takie opcje, jak KL, NNW, OC w życiu prywatnym, ratownictwo górskie, assistance, ubezpieczenie nart, czy transport do szpitala i do domu.

Podróże i narty – koszty leczenia

Ubezpieczenie to kierujemy   do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną  w celach turystycznych.

Polisa  – w zależności od wybranego przez  zakresu ubezpieczenia – zawiera:

  • koszty leczenia Ubezpieczonego, który musiał poddać się leczeniu w wyniku  nagłego zachorowania  lub nieszczęśliwego wypadku
  • Assistance koszty z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała  lub śmierci  wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą,
  • straty finansowe związane z koniecznością odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
  • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego,
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za wyrządzone szkody rzeczowe i osobowe
  • Szkody narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa)
  • koszty ratownictwa