Archives for ubezpieczenie mieszkania

Kompleksowe ubezpieczenie nietuchomości

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie Waszych nieruchomości w bardzo dobrych cenach.

PAKIET DOM składka za ubezpieczenie już od 70 pln

Zakres ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (mienie ruchome, nieruchomość wraz ze stałymi elementami)
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju (mienie ruchome, stałe elementy)
3. Ubezpieczenie oszkleń
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
6. Ubezpieczenie home assistance

Okres ubezpieczenia:
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres:

 •  12 miesięcy
 •  24 miesięcy
 •  36 miesięcy

Zalety pakietu:

1. Zniżka 15% za ubezpieczenie na okres 36 miesięcy
2. Brak zwyżki na 3 raty przy ubezpieczeniu na 36 miesięcy
3. 15% zniżki za 3 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczeń
4. Akceptujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane u innego Ubezpieczyciela
5. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych
6. Zniesiona zasada proporcji
7. Mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzeniowej
8. Brak ograniczenia wiekowego Ubezpieczonego przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
9. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 100.000 pln
10. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęte są wszystkie osoby bliskie, z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
11. Odpowiadamy za przepięcia bez względu na przyczynę
12. Składka za ubezpieczenie już od 190 pln

 

PAKIET MIESZKANIE składka za ubezpieczenie już od 70 pln

Zakres ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (mienie ruchome, nieruchomość wraz ze stałymi elementami)
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju (mienie ruchome, stałe elementy)
3. Ubezpieczenie oszkleń
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
6. Ubezpieczenie home assistance

Okres ubezpieczenia:
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres:

 •  12 miesięcy
 • 24 miesięcy
 • 36 miesięcy

Zalety PAKIETU MIESZKANIE:

1. Zniżka 15% za ubezpieczenie na okres 36 miesięcy
2. Brak zwyżki na 3 raty przy ubezpieczeniu na 36 miesięcy
3. 15% zniżki za 3 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczeń
4. Akceptujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane u innego Ubezpieczyciela
5. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych
6. Zniesiona zasada proporcji
7. Mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzeniowej
8. Brak ograniczenia wiekowego Ubezpieczonego przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków
9. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 100.000 pln
10. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęte są wszystkie osoby bliskie, z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
11. Odpowiadamy za przepięcia bez względu na przyczynę
12. Składka za ubezpieczenie już od 70 pln

 

PAKIET NAJEMCA składka za ubezpieczenie 125 pln

1. Ubezpieczenie mienia ruchomego od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
4. Ubezpieczenie home assistance
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres:

 •  12 miesięcy
 • 36 miesięcy

1. Zniżka 15% za ubezpieczenie na okres 36 miesięcy
2. Brak zwyżki na 3 raty przy ubezpieczeniu na 36 miesięcy
3. 15% zniżki za 3 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczeń
4. Akceptujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane u innego Ubezpieczyciela
5. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych
6. Zniesiona zasada proporcji
7. Mienie ruchome ubezpieczone według wartości odtworzeniowej
8. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęte są wszystkie osoby bliskie, z którymi Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
9. Odpowiadamy za przepięcia bez względu na przyczynę

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zainteresowanijego zabezpieczeniem na wypadek różnych ryzyk.

Co możemy ubezpieczyć?

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • piwnice
 • małą architekturę

Zakres ochrony

Zakres ochrony możemy podzielić na 2 grupy:

 • zdarzenia losowe które  obejmują  pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
 • ryzyka kradzieżowe mianowicie  kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja.

Ubezpieczenie domów i mieszkań  pozwala swobodnie  kształtować zakres nas ochrony w zależności od  potrzeb klienta.  Sumę ubezpieczenia możemy dowolnie kształtować.

Zniżki

Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 1. system alarmowy
 2. całodobowy dozór
 3. drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem
 4. bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 5. kraty, rolety  w oknach
 6. zamek z certyfikatem

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie to może chronić dom lub mieszkanie  w trakcie budowy zapewnia to Wam ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją podczas prowadzonej inwestycji.Dodatkowo możemy ubezpieczyć wybrane elementy.

 • drzwi
 • okien
 • przyłącza
 • grzejniki
 •  piece, kominki, klimatyzatory
 • wyposażenia łazienki