samochód zastęczy szczecin

Ubezpieczenie dla myśliwego i kół łowieckich

ubezpieczenie dla myśliwegoDla myśliwego każda ekspedycja do lasu jest znaczną rozkoszą, jednak nie sposób zapomnieć, że w trakcie polowania nie trudno o nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeżeli myśliwi przestrzegają wszystkich przepisów i starają się zachować szczególną ostrożność, niektórych wypadków na polowaniach uniknąć nie sposób (postrzelenia, złamania). W związku z tym, w myśl ustawy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków myśliwych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a ochrona w zakresie OC wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Ubezpieczenie psa myśliwskiego

Niewątpliwie, że myśliwy bez wyszkolonego psa, nie jest pełnowartościowym myśliwym. Wedle statystyk na nieszczęśliwe wypadki w najwyższym stopniu narażone są naturalnie psy myśliwskie. W wyniku porozumienia z PZŁ ochroną otoczone zostały bezpośrednie następstwa nieszczęśliwych wypadków psów, które wystąpiły w trakcie polowań, ale także w drodze na i z polowań w następstwie których doszło do śmierci psa uboju z konieczności lub trwałej i pełnej utraty przydatności psa do polowań. Polisy ubezpieczenia zawierane w zakresie tego ryzyka obejmują wypadki na terenie Polski.

Ubezpieczenie broni myśliwskiej

Ubezpieczenie nie licząc myśliwego i jego czworonoga, pokrywa także ubezpieczenie broni myśłiwskiej. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży włamaniem, rabunku lub utraty na skutek zdarzeń losowych, w czasie transportowania lub transportowania broni z poszerzeniem o każde miejsce postoju lub pobytu myśliwego związanego z myślistwemłowiectwem, łącznie z drogą dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie majątku Kół Łowieckich

Zakres ubezpieczenia obejmuje ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, szkody wodociągowe, lub ich części, przepięcia, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej,huragan, powódź, spływ wody po zboczach, grad,uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy.