Do pobrania

W tym miejscu odnajdą Państwo wzorce dokumentów akie uproszczą dopełnienie formalności z obsługą Waszych ubezpieczeń:

 

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

Z uwagi na na dużą możliwość wyboru ofert ubezpieczenia OC być może zdarzy się, że podczas wyboru nowego ubezpieczyciela, będziemy pragnęli dokonać wyboru bardziej atrakcyjniejszej cenowo polisy OC w innym towarzystwie. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe, ale tylko w określonej sytuacji. Muszą zostać spełnione dwa najważniejsze kryteria. Mianowicie, dokument należy złożyć do naszego ubezpieczyciela nie później, niż na dzień przed końcem wygaśnięcia podpisanej przez Ciebie polisy. Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć na piśmie. Warto tutaj podkreślić, aby pismo takie zostało doręczone do rąk własnych w takim terminie, gdyż stempel pocztowy nie jest tutaj honorowany.W tym celu wykorzystaj nasz druk wypowiedzenia OC.

 

Umowa darowizny samochodu

Cedowanie własności samochodu może odbyć się w drodze na przykład darowizny. Darowizna samochodu {przeprowadzona|dokonana} bez zachowania formy aktu notarialnego jest wiążąca, jeśli oświadczenie zostało spełnione. W momencie darowizny pojazdu powinno się dopełnić wszystkich formalności podobne jak przy umowie kupna-sprzedaży auta. Pobierz druk- umowa darowinzna samochodu.

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Odpowiednia umowa kupna pojazdu jest niezbędna do dokonania transakcji która zabezpieczy obydwie strony. Umowa kupna-sprzedaży to umowa w jakiej sprzedawca zobowiązany jest przenieść na nabywcę własność. Zbywca zrzeka roszczeń do danej rzeczy i wydaje ją kupującemu. Kupujący natomiast musi zapłacić za nabywaną rzecz w tym wypadku pojazd. Umowa taka musi zawierać datę i miejsce jej zawarcia. Od tej daty uzależnione są wszystkie terminy, w których załatwić należy procedurę rejestracji wydziale komunikacji wnieść odpowiednie w urzędzie skarbowym, oraz firmie ubezpieczeniowej.

 

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej

Jeśli zdecydowałeś się sprzedać swój samochód to wiedz, że możesz starać się o zwrot składki OC zapłaconej przez Ciebie. Po sprzedaży samochodu na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na jaki została ona zawarta. Kupujący samochód może wypowiedzieć polisę ubezpieczenia OC przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu i zakupić nową polisę często tańszą. Po upływie tego terminu możesz starać się o zwrot składki ubezpieczeniowej.