samochód zastęczy szczecin

oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OC przewoźnika, przygotowanej wspólnie z Uniqa, która uwzględnia szeroki rozmiar asekuracji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na nadzwyczaj konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta OC dla przewoźników  – odmienny zakres zależnie od poziomu niebezpieczeństwa

Budowa naszych ofert pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, ażeby maksymalnie chroniło odpowiedzialność przewoźnika. Przed przedstawieniem propozycji z reguły dokonujemy kontroli ryzyka, jaka polega na ustaleniu przypuszczalnych zagrożeń w oparciu o pozyskane dokumenty i faktory. Szacujemy również istniejące polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie ilustrujemy nabywcom nasze propozycje.​

kalkulator oc przewoźnka

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP zawiera w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, smartfony, wyroby wyskokowe i  tytoniowe, farmaceutyki, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, samochody i  motocykle a także towary niebezpieczne,
·    szkody zaistniałe na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wyłonionego wariantu,
·    szkody powstałe podczas przejazdu przez podwykonawców bez niezbędności wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody mające miejsce na skutek rabunku i przywłaszczenia z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe mające miejsce poza parkingami chronionymi,
·    szkody pieniężne zaistniałe w konsekwencji opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszta poniesione w prostym stosunku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w przypadku braku ważności przeglądu technicznego pojazdu mechanicznego, gdy jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dodatkowe (np. wyeliminowania pozostałości po zdarzeniu, wywozu, przechowywania, utylizacji, posprzątania miejsca zdarzenia).

Zakres umów ubezpieczeniowych może dodatkowo obejmować szkody:

·    powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez krętaczy, którym spedytor zleci przewóz produktów,
·    mające miejsce z powodu przekazania towaru jednostce nieuprawnionej,
·    szkody mające miejsce na skutek straty towaru w wyniku kłamstwa poczynionego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe z powodu podważenia albo zaboru produktu przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe na skutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez zalegalizowane organy takie jak policja, straż graniczną lub urząd celny,
·    powstałe w momencie załadowywania lub rozładunku, jeśli przewoźnik był zmuszony do wykonania przytoczonych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej a także Niemiec

Jest ewentualność poszerzenia ubezpieczenia o transporty kabotażowe realizowane w krajach Unii Europejskiej i Niemiec. na wymogach uwzględniających analogiczną ochronę jak w asekurowaniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.