Archives for Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie dla firm

ubezpieczenia dla firm

Nasza multiagencja specjalizuje się  w ubezpieczenia dla firm i biznesu potrafimy ubezpieczyć każdą działalność gospodarczą w bardzo korzystnych cenach oraz niskich składkach. Dzięki różnym pakietom ubezpieczenia działalności gospodarczej będziesz mógł jeszcze lepiej chronić swój interes. Może to być np. firma budowlana, apteka, sklep czy zakład fryzjerski. Zagwarantujemy najszerszą ochronę ubezpieczeniową za możliwie najniższą składkę.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Jest to nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje dwa pakiety.

Podstawowy:

 • Obejmuje odpowiedzialność cywilną kontraktową, która związana jest z prowadzeniem biznesu i posiadanego z tym mienia

Rozszerzony:

 • OC za podwykonawców
 • OC najemcy
 • OC za powstałe szkody, jakie powstały przez wadliwy produkt
 • OC za produkt
 • OC za szkody w pojazdach
 • OC za powstałe wypadki poza granicami kraju

Ubezpieczenie mienia

Przedmiotem tego typu ubezpieczenia mogą być:

 • Ruchome rzeczy przeznaczone do sprzedaży
 • Pieniężne kosztowności
 • Pracownicze mienie
 • Nakłady podjętych inwestycji

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Pożary
 • Możliwość dewastacji mienia
 • Katastrofy budowalne
 • Błędy użytkowników
 • Uszkodzenie towarów

 

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy – obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony – obejmujący :
  • OC pracodawcy
  • OC za podwykonawców
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się  pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania naprawy,czyszczenia
  • OC najemcy
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie (nowe ryzyko)
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego  OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Kalkulator ubezpieczenia firmy

 Wejdź w zakładkę kalkulator oc przewoźnika i sam oblicz swoją składkę

Oferujemy pakietowe ubezpieczenia firm z zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja
 • katastrofa budowlana
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne
 • utrata danych i oprogramowania
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • mienie w transporcie obejmujące
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu wykonywania zawodu:

 • pośrednika nieruchomości
 • zarządcy nieruchomości
 • doradcy podatkowego
 • rzeczoznawcy
 • radcy prawnego
 • agenta ubezpieczeniowego
 • rzecznika patentowego
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • podmiotu uprawnionego do sporządzania sprawozdań finansowych
 • brokera ubezpieczeniowego
 • komornika
 • certyfikatora
 1. Forma prowadzenia księgowości
 2. Posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
 3. Posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 4. Wykupienie udziału własnego/franszyz
 5. Rozszerz ubezpieczenie o następujące szkody
 6. Zakrest terytorialny:
 7. Rozszeżenia o szkody polegające na:
 8. Czy wystąpiły szkody: