Archives for admin

oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OC przewoźnika, przygotowanej wspólnie z Uniqa, która uwzględnia szeroki rozmiar asekuracji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na nadzwyczaj konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta OC dla przewoźników  – odmienny zakres zależnie od poziomu niebezpieczeństwa

Budowa naszych ofert pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, ażeby maksymalnie chroniło odpowiedzialność przewoźnika. Przed przedstawieniem propozycji z reguły dokonujemy kontroli ryzyka, jaka polega na ustaleniu przypuszczalnych zagrożeń w oparciu o pozyskane dokumenty i faktory. Szacujemy również istniejące polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie ilustrujemy nabywcom nasze propozycje.​

kalkulator oc przewoźnka

Proponowane przez nas ubezpieczenie OCP zawiera w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, smartfony, wyroby wyskokowe i  tytoniowe, farmaceutyki, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, samochody i  motocykle a także towary niebezpieczne,
·    szkody zaistniałe na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wyłonionego wariantu,
·    szkody powstałe podczas przejazdu przez podwykonawców bez niezbędności wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody mające miejsce na skutek rabunku i przywłaszczenia z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe mające miejsce poza parkingami chronionymi,
·    szkody pieniężne zaistniałe w konsekwencji opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszta poniesione w prostym stosunku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w przypadku braku ważności przeglądu technicznego pojazdu mechanicznego, gdy jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dodatkowe (np. wyeliminowania pozostałości po zdarzeniu, wywozu, przechowywania, utylizacji, posprzątania miejsca zdarzenia).

Zakres umów ubezpieczeniowych może dodatkowo obejmować szkody:

·    powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez krętaczy, którym spedytor zleci przewóz produktów,
·    mające miejsce z powodu przekazania towaru jednostce nieuprawnionej,
·    szkody mające miejsce na skutek straty towaru w wyniku kłamstwa poczynionego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe z powodu podważenia albo zaboru produktu przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe na skutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez zalegalizowane organy takie jak policja, straż graniczną lub urząd celny,
·    powstałe w momencie załadowywania lub rozładunku, jeśli przewoźnik był zmuszony do wykonania przytoczonych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie państw Unii Europejskiej a także Niemiec

Jest ewentualność poszerzenia ubezpieczenia o transporty kabotażowe realizowane w krajach Unii Europejskiej i Niemiec. na wymogach uwzględniających analogiczną ochronę jak w asekurowaniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Oświadczenie

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest MAWO Michał Kalinowski z siedzibą w z siedzibą w Dobrej NIP: 955-181-07-74 zwaną dalej Administratorem. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych pisemnie, na adres lub telefonicznie dane kontaktowe są w zakładce KONTAKT

2.Użytkownik wypełniając formularz w obrębie serwisu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora danych, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przez niego danych kontaktowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

 1. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
 • decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie wypełnienia formularza, zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane po kontakcie telefonicznym, sms lub na podany w formularzu adres email.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora innym zakładom ubezpieczeń oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
 •  prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 •  prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
 • w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.6. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

6.W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

7.Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

 

Zależność ceny OC od pojemności silnika

Wiek, doświadczenie w kierowaniu autem i przeszłość ubezpieczenia to nie wyłączne elementy, jakie modelują koszt umowy ubezpieczeniowej. Jednakowo istotne jest to, którym podróżujesz samochodem, a szczególnie, jaką ma on pojemność silnika. Im będzie większa, tym więcej będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie. Już na etapie kupienia auta zastanów się, czy potężne auto będzie Ci konieczne. Oczywiście, w sytuacji, gdy koniecznie musisz jeździć terenówką z dużą objętością silnika, nie namawiamy Cię do zmiany woli. Licz się wszak z tym, że za umowę odpowiedzialności cywilnej zapłacisz zdecydowanie więcej aniżeli za propozycję na mały, miejski pojazd.

Z jakiego powodu pojemność silnika ma znaczenie przy OC?

Kierowcom pojazdów z potężną pojemnością silnika przypisuje się wyższe niebezpieczeństwo wywołania zgłoszenia. Przy większej objętości auto może osiągać wyższą prędkość. Ubezpieczyciele przyjmują zatem proste założenie: każdy kto posiada takie auto, wcześniej czy później będzie pragnął zobaczyć jego możliwości na trasie.

Za jaką pojemność trzeba zapłacić najdroższą składkę?

Składka OC dla pojazdu z pojemnością silnika ponad 3500 cm3 potrafi być przeszło 60% droższa aniżeli dla auta z pojemnością poniżej 1000 cm3.
W I półroczu ubiegłego roku kierowcy pojazdów płacili średnio za ubezpieczenie OC:
•    631 zł przy pojemności silnika do 1,0,
•    732 zł / poj. 1,0 do 1,8,
•    797 zł / poj. 1,8 do 2,5,
•    952 zł / poj. 2,5-3,5,
•    1025 zł / poj. powyżej 3,5.
Mając na uwadze omówiony podział łatwo nadmienić, iż składka OC zaskakująco rośnie przy pojemności silnika ponad 2500 cm3.

Wiek kierowcy a pojemność silnika

Czy podwyżki za pojazd z potężną pojemnością silnika są takie same dla modszych i starszych posiadaczy samochodów? Wykonaliśmy kalkulację składek polis odpowiedzialności cywilnej na przykładzie 2 kierowców pojazdów w różnym wieku. Obaj właściciele mają taki sam samochód: Volkswagena Golfa z 2007 roku (w  czasie kalkulacji zmienialiśmy jednie pojemność jego silnika).
Doświadczony 45-letni kierowca z pełnymi ulgami zapłaci za najtańsze OC odpowiednio:
•    poj. silnika 1,4 / 487 zł,
•    poj. 2,0 / 592,
•    poj. 3,2 / 747 zł.
Z kolei 19-latek który od dwunastu miesięcy posiada uprawnienia do prowadzenia samochodu i nie ma jeszcze ulg w OC musi się liczyć ze znacząco wyższą stawką za obowiązkowe OC:
•    poj. 1,4/ 2424 zł;
•    poj. 2,0/ 3061 zł;
•    poj. 3,2/ 3616 zł.
Ja widać różnica między najtańszym i najdroższym OC dla młodego kierowcy wynosi ok 50%. W przypadku 45-latka cena wzrosła podobnie, a więc wartości zwyżek są zbliżone, ale jedynie procentowo.

Dla kogo zatem auto z dużą pojemnością?

Tak młodzi, jak i doświadczeni właściciele pojazdów muszą zapłacić więcej za umowę ubezpieczeniową samochodu z dużą objętością silnika. Aczkolwiek najmłodsi kierowcy muszą w związku z tym wyłożyć z portfela dużo więcej gotówki. Z tej przyczyny, to w pierwszej kolejności oni powinni zastanowić się, czy nie lepiej na początek nabyć poniekąd “słabszy” pojazd.
A co z posiadaczami samochodów, którzy mają już samochód z wielgachną pojemnością silnika i nie planują go zmieniać? Proponujemy im skonfrontowanie ofert kilku TU i wybór tego, które będzie najmniej zasadnicze w wycenie ryzyka ubezpieczeniowego.

                            

Na czym polega rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki OC, czyli co, jak i dlaczego?

Kupując samochód z drugiej ręki, nowonabywca może skorzystać z przywileju użycia ważnej wciąż umowy Odpowiedzialności cywilnej sprzedawcy. To bowiem teoretycznie oznacza znaczny upust cenowy, szczególnie, jeśli polisa aktualna jest przez dłuższy czas, a dotychczasowy właściciel nie będzie wypowiadał polisy. O tym jednakże czy dołączona do umowy kupna-sprzedaży polisa będzie dla nowonabywcy miłym prezentem czy sporym problemem w rzeczywistości decyduje ubezpieczyciel, jaki do rozdawania prezentów już tak chętny nie jest i szczegółowo kalkuluje cenę umowy – obciążając nowego właściciela rekalkulacją składki. Co w takim razie jest korzystniejsze – przejęcie umowy ubezpieczeniowej po starym właścicielu, czy zawiązanie nowej umowy z ubezpieczycielem?

Zawsze żądaj umowy OC przy zakupie auta
Potwierdzająca ciągłość obowiązkowego asekurowania od odpowiedzialności cywilnej polisa OC jest nader znaczącym dokumentem, również przy transakcji kupna-sprzedaży auta. Nabywca powinien mieć pewność, iż samochodem może się poruszać po ulicy, a jeżeli auto nie jest asekurowane, iż ma za zadanie w tym samym dniu, w jakim nawiązał umowę kupna, dodatkowo zawrzeć polisę z tytułu OC. Przekazanie nabywcy zaświadczenia posiadania aktualnej polisy OC, nie jest jednak synonimiczne z jej podarowaniem. Nowonabywca ma miesiąc na nawiązanie nowej umowy, nawet jeżeli poprzedni użytkownik auta starą umowę rozwiąże w dniu wykonania transakcji. Jeśli jednak polisy nie unieważni, a nowy posiadacz zadecyduje z niej korzystać, to do końca terminu umowy polisa zatrzymuje swoją ważność. Powinno się natomiast mieć na uwadze, iż zachowanie umowy ubezpieczeniowej, nie oznacza zachowania sumy zapłaty. Na podstawie ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach towarzystwo może dokonać rekalkulacji umowy, co dla nowego posiadacza w rzeczywistości znaczy w większości wypadków dopłatę do pozyskanej w gratisie polisy OC.

Co to jest rekalkulacja składki?
Liczba danych, które każdy kierowca jest zobligowany podać przy liczeniu składki OC, przekłada się na fakt, że polisa OC kalkulowana jest dla każdego pojazdu nadzwyczaj indywidualnie. Nic więc nadzwyczajnego, że jeśli 55-letni kierowca z Polic, posiadający 60% zniżek i ani jednego wypadku odsprzedaje pojazd 27-letniemu mężczyźnie, który właśnie odebrał prawo jazdy i mieszka w Poznaniu, to nie może być mowy o identycznej cenie polisy OC. Dlatego ubezpieczyciel zrealizuje rekalkulację składki, dostosowując ją do oceny ryzyka w przypadku nowego właściciela. Rekalkulacja bezspornie dotyczy wyłącznie czasu ważności umowy, jeżeli więc jest ona ważna przez pół roku, to wyłącznie za ten okres ubezpieczyciel może naliczyć zwyżkę. W sytuacji, gdyby to nasz młody poznaniak sprzedawał samochód kierowcy z Polic, to ubezpieczalnia także musi dopasować cenę polisy do jego historii zniżek, stąd też o dopłacie nie powinno być mowy.

Na jakiej podstawie dokonuje się rekalkulacji składki?

Przekazanie na nowego posiadacza samochodu zarówno praw, jak i obowiązków, wynikających z w dalszym ciągu aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej, nie jest równoznaczne z utrzymaniem ceny umowy OC. Wynika to z art. 31.2 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, zgodnie z którym, w momencie niewypowiedzenia przez posiadacza auta, na jakiego przeszło albo zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać powtórnej kalkulacji należnej składki z tytułu udostępnianej ochrony ubezpieczeniowej, zaczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na jakiego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w zakresie aktualnej taryfy składek. Licząc więc od dnia zbycia samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć powtórnie składkę i obciążyć nowego posiadacza dodatkowymi wydatkami. Uprawnienie do rekalkulacji składki nie znaczy jednakże, że ubezpieczyciel zawsze sięgnie do tego rozwiązania. Są bowiem firmy, które nie rekalkulują składek, honorując pozyskane przez zbywcę samochodu warunki i zwracając uwagę na interes użytkownika, oferując rekalkulację wówczas, gdy nowa cena jest dla właściciela pojazdu korzystniejsza.

Rekalkulacja składki nawet kilka lat po przejęciu polisy OC?

Przejęcie aktualnej wciąż polisy OC nie obciąża nowego właściciela obowiązku zawiadamiania o tym fakcie towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatajenie jednakże ów faktu, nie będzie oznaczać też, że ubezpieczalnia nie uczyni rekalkulacji. Zrobi to i często nawet przy końcu obowiązywania polisy, czy też nawet do 3 lat od dnia jej zawiązania. Toteż najlepiej od razu zwrócić się do zakładuubezpieczeń z kwestią rekalkulacji polisy, aby jeśli, oferowana stawka nie będzie dla nas korzystna, umowę wypowiedzieć i zawrzeć nową, na lepszych warunkach. Trzyletni okres jest  niewątpliwie efektem interpretacji 819 artykułu kodeksu cywilnego, według którego roszczenia towarzystwa ubezpieczeniowego przedawniają się nie prędzej niż po 3 latach. Praktyki te jednak nie do końca są zgodne z prawem i każdy ubezpieczony w takiej sytuacji ma może zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych, a nawet swych praw dochodzić w sądzie. Czemu?
Ponieważ, aby rekalkulacja składki była dokonana prawidłowo, a przede wszystkim zgodnie z  rozporządzeniem powinny zostać spełnione 3 warunki:
•    okres realizacji upoważnienia do wykonania rekalkulacji, licząc od dnia sprzedania samochodu,
•    konieczność uwzględnienia bonifikat i zwyżek nowego posiadacza samochodu,
•    uczynienie rekalkulacji w oparciu o obowiązującą w dniu tworzenia kalkulacji taryfę składek.
Znaczy to, że gdy ubezpieczyciel wyśle nam po niezwykle długim czasie wezwanie do nadpłacenia polisy odpowiedzialności cywilnej, to mamy prawo żądać umotywowaniakalkulacji, powołując się na owe trzy warunki, jakich nie użycie, nie stanowi w oparciu o art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK odpowiednio wykonywanej rekalkulacji składki.

Rekalkulować czy wypowiedzieć?

Zakupując pojazd z rynku wtórnego kupujący ma dwie możliwości:
•    przejąć polisę sprzedającego i korzystać z niej do okresu jej wygaśnięcia (uwaga! Umowa zbywcy nie przedłuża się automatycznie!),
•    wypowiedzieć i podpisać nową z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń.
W pierwszym wariancie od samego nowonabywcy zależy kiedy i na jakich przesłankach ubezpieczalnia uczyni rekalkulację składki. O ile albowiem w pierwszych dniach sam zamelduje się do zakładu ubezpieczeń z wiadomością o przejęciu polisy odpowiedzialności cywilnej, to otrzyma pisemną odpowiedź czy ubezpieczyciela obliczy nową składkę i w jakiej wielkości. Dzięki temu będzie mógł zadecydować, czy z owej umowy ubezpieczeniowej chce korzystać, a co najważniejsze TU nie zdziwi go wysoką składką w późniejszym, często najmniej przewidywanym momencie.

Dlaczego lepiej zawrzeć nową polisę?

Przyjmijmy, iż sprzedający nam pojazd ma nadal przez pół roku obowiązującą polisę odpowiedzialności cywilnej, jakąw ramach rzetelnej transakcji chce nam podarować w prezencie. Dla nas jest to z na pewno słuszny zakup, albowiem teoretycznie zaoszczędzamy pieniądze za pół roku korzystania z polisy. Wskazane jest jednak mieć na uwadze, że te pół roku (nawet po rekalkulacji polisy) nie liczy nam się do historii ubezpieczeniowej, zatem nie uzyskujemy za to żadnych ulg. Nie korzystamy również z bieżących promocji, jakie niekiedy mogą zapewnić nam umowę OC na cały rok w tej identycznej kwocie, co rekalkulacja składki polisy na pół roku. Problemy czekają nas ponadto, gdydoprowadzimy do stłuczki. Zanim bowiem TU zainicjuje procedurę odszkodowawczą, będzie żądał od nas zapłaty składki.

Kiedy dzieci jeżdżą naszym autem

Okazuje się jednak, iż rekalkulacji umowy ubezpieczalnia może zrobić nie tylko w przypadku kupna-sprzedaży auta. Również, jeżeli przy liczeniu polisy dostarczyliśmy nieprawdziwe informacje, a podczas korzystania z polisy towarzystwo ubezpieczeniowe nam to dowiedzie, możemy się liczyć z rekalkulacją polisy. Ta okoliczność na ogół dotyczy ukrycia korzystaniaz samochodu przez świeżych kierowców. Informacja, że 19-letnia córka, która dopiero co odebrała swoje pierwsze prawo jazdy, będzie także podróżowała naszym samochodem dużo wpływa na roczną stawkę polisy. Rodzice często wobec tego pomijają ów fakt.
Jeśli jednak to nasza córka doprowadzi do kolizji, to zakład ubezpieczeń niewątpliwie pokryje wszystkie straty w ramach zadośćuczynienia, jednakowoż od posiadacza umowy będzie żądał zapłaty składki, adekwatnie do pułapu wykorzystywania samochodu przez niedoświadczonego kierowcę. Jednakowo jest w sytuacji polisy autocasco. Jeżeli albowiem dla niższej stawki wprowadzimy, że pojazd jest garażowany nocą, to możemy się spodziewać rekalkulacji, pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń dowiedzie nam nieprawdę bądź jeżeli samochód zostanie ukradziony nam sprzed domu. Jeśli jesteś młodym kierowcą dopłata będzie duża więc sprawdź jakie jest ubezpieczenie dla młodych kierowców

Darowanemu koniowi rzekomo nie zagląda się w zęby, leczw przypadkupolisy OC, powinno się ten przegląd dokonać i to czym prędzej. Dzięki temu przekonamy się, czy towarzystwo porządnie zrobi rekalkulację składki, a gdy oferta nie będzie dla nas ciekawa, to będziemy mieć czas na wymówienie polisy i zawarcie nowej. Jeśli zdecydujemy się na korzystanie z umowy zbywcy, bez normowania ceny|zapłaty} z zakładem ubezpieczeń i po jakimś czasie dostaniemy dokumenty z żądaniem wysokiej zapłaty, to pozostaną nam w dalszym ciągu ustawodawcze środki – odwołanie się do rzecznika ubezpieczonych, a ostatecznie sąd. Niekiedy więc wartojest wypowiedzieć starą umowę i bez żadnych problemów na przyszłość od razu korzystać z rocznej, wystawionej na nasze nazwisko polisy OC.

Porównanie cen ubezpieczenia OC

Lipiec był pierwszym od dłuższego czasu miesiącem, w jakim spostrzeżono obniżenie średnich opłat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ten trend utrzymał się ponadto w lipcu. Oznacza to, że możemy spodziewać się kolejnych redukcyj cen, czy też po wakacjach czeka nas dokuczliwa niespodzianka?

Jak wynika z analiz, pierwszy kwartał 2017 roku powitał
kierowców pojazdów kolejnymi podwyżkami cen OC. W marcu obowiązującego roku płaciliśmy za ubezpieczenie około o 43% więcej, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. szczęśliwie tempo podwyżek wyhamowało i w kolejnych miesiącach średnie ceny umów Odpowiedzialności cywilnej unormowały się.

Lipiec  2017 znacznie droższy od lipca ubiegłorocznego?

Na przykładzie powyżej 25 000 kalkulacji wykonanych na naszym kalkulatorze ubezpieczeniowym wynikło, że średnie opłaty odpowiedzialności cywilnej w czerwcu bieżącego roku były o 32% wyższe, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jeśli porównamy podwyższenie cen w II kwartale, to w minionym roku wzrosły one o 14%. Impet podwyżek wyraźnie już zmalał i w tym roku od kwietnia do czerwca wzrosły one o 7%.
Najistotniejszą informacją dla kierowców jest fakt, że czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy  odnotowano spadek średniej ceny OC. Trend ten utrzymał się również w lipcu i był już zauważalny, gdyż średnie ceny zmalały o 3%.

Gdzie OC jest najtańsze?

Kierowcy we Wrocławiu 1507 zł, Warszawie 1399 zł i Toruniu 788 zł zapłacili najwięcej za OC. Z kolei najmniej za umowy ubezpieczeniowe płacą kierowcy z Kielc 788 zł, Bydgoszczy 859 zł i Zielonej Góry 742 zł. Skąd aż takie różnice? Przy obliczaniu składek OC, ubezpieczalnie rządzą się własnymi statystykami dotyczącymi liczebności zdarzeń drogowych i prawdopodobieństwem stłuczki. Dla każdego z tych miast informacje są inne.

Gdzie oc jest najdroższe?

Sprawdzając średnie ceny polis odpowiedzialności cywilnej w II kwartale 2017 roku przetestowaliśmy ponadto, w którym mieście wojewódzkim podwyższyły się one w największym stopniu. Okazuje się, że w porównaniu z czerwcem 2016 roku, największe zwyżki ujęły kierowców z Lublina, aż o 96%! Mniejszy, niemniej jednak wciąż znaczny wzrost opłat zauważaliśmy również w Katowicach 77 % i Opolu 87 %. A gdzie zwyżki były najmniejsze? W Bydgoszczy 8 %, Wrocławiu 13 % i Kielcach 20 %. Z kolei w Szczecinie podwyżkę szacuje się na 21 %.

Czy ceny dalej będą rosły?
 
O przyczynach zwyżek OC wzmiankowaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Określiliśmy wówczas tzw. wojnę cenową między ubezpieczalniami. Sytuacja, która trwała przez lata, doprowadziła do szerokich strat pieniężnych. Warto również wtrącić o rosnącej liczbie kolizji drogowych. Więcej wypadków to również więcej wypłacanych zadośćuczynień. W ubiegłym roku, po raz pierwszy od 5 lat wzrosła liczebność kolizji.
Tymczasem czy obniżki średnich cen asekurowań odpowiedzialności cywilnej  w czerwcu i lipcu mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach?  Na nieszczęście nie. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia z pewnością będą dalej rosły. Co prawda już nie tak gwałtownie, więc posiadacze aut nie spostrzegą aż tak bardzo tych transformacji, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, gdy koszty odpowiedzialności cywilnej w krótkim okresie podrosły o ponad 50%. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zakłady ubezpieczeniowe w Polsce muszą zwiększać wkład wypłat odszkodowań osobowych w zapłatach ogółem. W Europie zadośćuczynienia za szkody osobowe to 50% wypłat, podczas gdy u nas ledwie 16%. Jak zatem widać wojna cenowa, która wpędziła do strat w tym segmencie, to nie wyłączna i nie najistotniejsza przyczyna rosnących cen.

Aviva planuje ekspansję na Amerykę Południową

Aviva czyli drugi pod względem wartości rynkowej ubezpieczyciel brytyjski, podpisał umowę na zakup działu ubezpieczeń komunikacyjnych i nieruchomości mieszkalnych należącego do Royal Bank of Canada ubezpieczyciela, za 582 mln dol. kanadyjskich (402 mln dol.).

Poprzez taki zakup, ubezpieczyciel chce dokonać ekspansji w Ameryce Południowej. Dzięki akwizycji, Aviva będzie mogła sprzedać więcej polis w Kanadzie. Dochody mają zwiększyć się o ok. 800 mln dol. kan. Firmy zawarły również 15-letnią umowę, na mocy której produkty Avivy będą dostępne dla klientów banku z siedzibą w Toronto.

575 pracowników Royal Bank będzie od teraz pracowało dla Avivy. Sprzedaż ma zostać sfinalizowana w III kwartale 2016 roku. Dzięki tej inwestycji RBC Insurance skupić się na ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych. Strona sprzedająca spodziewa się osiągnąć na transakcji zyska netto w wysokości ok. 200 mln dol. kan.

Mark Wilson, dyrektor generalny Avivy od 2013 r., bardzo dobrze radzi sobie z zarządzanie towarzystwem. Pod jego sterami, firma przekształciła się za pomocą transakcji kupna i sprzedaży jednostek podległych. Na jego koncie znajduje się sfinalizowanie w 2015 roku zakupu Frinds Life Group za ponad 8 mld dol. Była to największa akwizycja na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym od 15 lat.

Kiedy możemy rozwiązać polisę OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 11 przypadkach można rozwiązać umowę o ubezpieczenie OC. Szczegóły można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Głównymi przyczynami rozwiązania umowy są:

1. Upłynięcie czasu, do którego umowa została zawarta – jest to zazwyczaj 12 miesięcy
2. Gdy zostanie wprowadzone automatyczne przedłużenie umowy, co zwiążę się z podwójnym ubezpieczeniem pojazdu.
3. Gdy dojdzie do wyrejestrowania pojazdu mechanicznego.
4. Od umowy można odstąpić przed zarejestrowaniem pojazdu, gdy pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni.
5. Można wypowiedzieć umowę, gdy dana osoba wykupiła polisę wraz z nowym samochodem lub motocyklem.
6. Umowę może wypowiedzieć właściciel samochodu, gdy polisa została zakupiona przez okresowego posiadacza samochodu lub motocyklu.
7. Jeśli udokumentujemy trwałą lub całkowitą utratę samochodu, w przypadku gdy nie sprzedaliśmy takiego pojazdu. Taka sytuacją może być ta, gdy spali się nam samochód.
8. Można wypowiedzieć umowę, gdy upłynie trzy miesiące od ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
9. Gdy pojazd zostanie zarejestrowany za granicą
10. Do 30 dni można odstąpić od umowy ubezpieczeniowej, która została zawarta przez Internet lub telefon
11. Z ubezpieczenia możemy zrezygnować, gdy samochód zostanie przekazany do stacji demontażu w związku z jego wyrejestrowaniem. Potrzebne jest wtedy jednak przedstawienie odpowiedniego dokumenty wystawiane przez ten organ.

Dobre ubezpieczenie na narty

ubezpieczenie na nartySezon narciarski jest najbardziej intensywny podczas ferii zimowych. Zdecydowanie w tym czasie warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Jazda na nartach lub na desce snowboardowej to nie tylko rozrywka, ale również podwyższone ryzyko wypadku. Dlatego warto w tym czasie mieć odpowiednia plisę. W końcu nawet ostrożna jazda nie gwarantuje nam bezpieczeństwa i ewentualnej kolizji z innymi osobami. Bez względu na to, czy szusujemy po polskich czy zagranicznych stokach, warto posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NWW.

Należy pamiętać, że aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza Polską, trzeba mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), bezpłatnie wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tego typu dokument przyda nam się jedynie w krajach UE i EFTA. Jednak zakres ochrony w jej ramach może być ograniczony. W ramach EKUZ można liczyć na zwrot kosztów leczenia objętych ubezpieczeniem w systemie publicznym danego kraju. Niektóre państwa preferują jednak pobieranie dodatkowych opłat do wykonywanych świadczeń. Są nimi na przykład pobyt pacjenta w szpitalu lub wizyta u lekarza muszą być częściowo pokryte przez chorego. Warto również podkreślić, że koszty ratownictwa i transport medyczny do kraju zamieszkania pacjenta, zazwyczaj nie są objęte systemem publicznym, a ich koszt może przekroczyć nawet kilkaset tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku transportu lotniczego. Jeśli nie będziemy mieli polisy, będziemy musieli zapłacić za całość leczenia z własnej kieszeni.

W ramach ubezpieczenia turystycznego możemy zdecydować się na kilka pakietów ochrony:

Ubezpieczenie turystyczne to pakiet kilku rodzajów ochrony tj.:
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – dostaniemy pieniądze w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.
• Pokrycie kosztów leczenia – pokrywa koszty związane z niezbędną pomocą medyczną, hospitalizację i leczenie ambulatoryjne. Otrzymamy zwrot kosztów za zakupione leki.
• Usługi typu assistance – w ramach tego ubezpieczenia możemy skorzystać z szerokiego wachlarza usług. Mogą nimi być m.in. pokrycie kosztów transportu chorego do kraju jego zamieszkania, transportu zwłok, kosztów pobytu osoby bliskiej, pomoc prawną, pomoc tłumacza.
• Zniszczenie lub zgubienie bagażu – otrzymamy rekompensatę finansową, gdy zniszczymy lub zgubimy bagaż lub gdy zostanie nam on skradziony. Otrzymamy wysokość realnie poniesionych start.
• Zwrot kosztów wycieczki – możemy liczyć na zwrot pieniędzy, jeśli zrezygnujemy z wyjazdu z powodu nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – przyda się, jeśli ubezpieczony spowoduje wypadek, np. na stoku narciarskim, ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty związane np. z leczeniem poszkodowanego lub naprawą jego sprzętu narciarskiego.
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego – można liczyć na zwrot kosztów utraconego sprzętu lub jego naprawy.

Jeśli jedziemy na wyjazd zorganizowany, ubezpieczenie zostanie wykupione przez touroperatora. Jednak, takie ubezpieczenie obejmuje jedynie NNW i koszty leczenia. . Dlatego jeszcze przed wyjazdem należy dogłębnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) oferowanego przez biuro podróży oraz rozważyć, czy proponowane sumy ubezpieczenia będą wystarczające. Jeśli naszym zdaniem ubezpieczenie nie jest dla nas wystraczające, można zdecydować się na dokupienie określonych pakietów.

Nasza agencja radzi jak zachować bezpieczeństwo na stoku

Badania przeprowadzone na zlecenie Nasza agencja są bardzo optymistyczne. Wynika z nich, że blisko 70% badanych wyjeżdżających zimą na narty poza Polskę samodzielnie się ubezpieczy. Jest to dobry prognostyk wskazujący, że Polacy coraz lepiej chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Gothaer TU zaleca, aby zawsze sprawdzać ubezpieczenia, jakie kupujemy – zarówno samodzielnie, jaki te, które organizuje nam organizator wycieczki. Badania pokazują, że zaledwie 3% wyjeżdżających na narty zabierze ze sobą wyłącznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zdecydowanie jest to dobry prognostyk. Jak uważa Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych, świadomość Polaków co do ubezpieczeń turystycznych stale się zwiększa. Wolą oni lepiej zabezpieczyć się niż tylko poprzez EUKUZ. Pomimo tego, że zapewnia ona dostęp do bezpłatnej publicznej opieki medycznej na terenie całej UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii, potrzebujemy większej ochrony. Polacy mają jednak coraz większą świadomość, że nie wszystkie koszty leczenia taka Karta pokryje.

Aż 88% ankietowanych, którzy planują udać się na zorganizowany wyjazd, sprawdza zakres ubezpieczenia oferowanego przez organizatora. Jednak aż 49% z nich robi to pobieżnie, co z kolei nie jest zbyt dobre. Anna Materny zaleca, aby dokładnie przeczytać umowę ubezpieczeniową, którą podpisujemy. Może okazać się, że w niektórych sytuacjach otrzymamy zaniżoną sumę odszkodowania, która nie pokryje kosztów leczenia.

Warto zastanowić się dodatkowo, jak sprawić, aby nasz maluch czuł się na stoku bezpiecznie. W końcu za granicą bardzo dobrze rozwinięte są szkółki narciarskie dla maluchów. Warto w tym celu ubezpieczyć cała rodzinę. Jeśli mają ze sobą tylko EKUZ powinni sprawdzić, czy szkółka narciarska w ramach oferowanego kursu gwarantuje małym uczniom ubezpieczenie.

Wyjeżdżając za granicę, raczej nie musimy obawiać się, że ktoś ukradnie nam sprzęt. Jednak takie sytuacje również mogą czasem się zdarzyć. Warto również wykupić ubezpieczenie, które obejmuje ochronę takiego sprzętu przed kradzieżą. Jednak, Gothaer TU przypomina, że ochroną ubezpieczeniową w sytuacji kradzieży objęty jest wyłącznie sprzęt, który znajdował się pod bezpośrednią opieką lub był przechowywany w zamkniętym miejscu, np. bagażniku czy szatni.

W polisie turystycznej powinniśmy mieć również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). W końcu na stoku może dojść do wypadku, w którym ucierpimy i my i inna osoba. Dzięki temu, będziemy posiadali dodatkowe zabezpieczenie.
Generali wprowadziło telefoniczną konsultację medyczną z zagranicy

Wynikiem współpracy Generali z Europ Assistance Polska jest możliwość telefonicznej konsultacji medycznej podczas zagranicznej podróży. Jeśli dana osoba będzie miała wykupione ubezpieczenie podróżne u tego ubezpieczyciela, będzie mogła skorzystać z porady lekarskiej, podczas przebywania za granicą. Z usługi można skorzystać o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, w jakim kraju znajduje się ubezpieczony. Konsultacja może odbywać się telefonicznie lub w ramach wideokonferencji za pośrednictwem internetu.

Grażyna Bilik, menedżer ds. rozwoju produktów osobowych w Generali, podkreśla, że jest to pierwsza tego typu usługa na polskim rynku.

Taka konsultacja jest wskazana w przypadku mniej poważnych dolegliwości, takich jak: drobne urazy, bóle pleców, przeziębienia, zatrucia pokarmowe, wysypki, porażenia słoneczne, którym nie towarzyszy gorączka wyższa niż 38°C.

Przyczyny wzrostu cen OC

Wejście w życie podatku bankowego wpłynie na poniesienie cen wielu usług, które świadczone są przez rynek towarzystw ubezpieczeniowych. Eksperci uważają, że jednak jest to jedynie jeden z czynników wpływający na podniesienie stawek za ubezpieczenia.

Szczególnie dotknięte zmianami będą małe ubezpieczalnie. Duże, raczej powinny sobie dobrze poradzić. Zmiany zostaną miękko przyjęte przez rynek. Inni uważają, że wprowadzenie podatku bankowego zaskoczyło wielu ubezpieczycieli, którzy nie mieli możliwości przygotowania swoich towarzystw do tak poważnych zmian. Wszyscy zgodnie twierdzą, że podatek bankowy najbardziej odbije się na klientach, którzy otrzymają propozycje wyższych cen za ubezpieczenia.

Trzeba liczyć się ze wzrostem cen obowiązkowych polis OC nawet o 30%. Jest to jedna z konsekwencji wprowadzenia podatku od instytucji finansowych.

Choć w teorii podatek bankowy nie powinien wpłynąć na wzrost cen ubezpieczeń, to towarzystwa będą chciały sobie w ten sposób zrekompensować starty sięgające nawet 500-600 mln złotych.

Jarosław Niemirowski, dyrektor zarządzający w Departamencie Produktów Komunikacyjnych i Taryfikacji Warty, podaje, że według szacunku jego firmy, ceny ubezpieczeń OC wzrosną nawet o 30% czyli co poziomu, który obowiązywał w 2013 roku. Uważa, że jest to wynikiem start ponoszonych na skutek rosnących odszkodowań z OC oraz nowych regulacji prawnych.

Podwyżki widoczne są już od kilku miesięcy. Jest to również spowodowane stratami zakładów wynikającymi z wojny cenowej, a nie jedynie podatkiem bankowym. Niestety, ale nie zapowiada się, aby ten trend w najbliższym czasie miał zwolnić. Stawki za ubezpieczenia nadal będą szły w górę. Mogą do tego przyczynić się nowe obciążenia, jak np. podatek Religi, którego ponowne wprowadzenie znajduje się w planach Ministerstwa Zdrowia.

Średni koszt najtańszego OC w styczniu br. wynosił 433 zł – to o 98 zł więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Ceny jednak nadal idą w górę. Jeszcze w styczniu 2015 r. za najtańsze OC płacono 225 zł, dzisiaj – 324 zł. Powodem takiego wzrostu są wytyczne „likwidacyjne” Komisji Nadzoru Finansowego.

Najtańsze ubezpieczenie OC mogą kupić mieszkańcy Kielc, Rzeszowa i Lublina. Ubezpieczenie można kupić tam odpowiednio za 324, 332 i 347 zł. Ceny te w styczniu ubiegłego roku wynosiły 276, 285 i 294 zł.

Najdrożej za OC będą musieli zapłacić mieszkańcy takich miast jak Wrocław, Gdańsk oraz Warszawa. W stolicy nie kupi się OC tańszego ubezpieczenia niż za 516 zł (najdrożej 828 zł).

Autobus awaria assistance

Co ubezpieczymy w Truck Assistance? Ubezpieczeniem mogą być objęte samochody indywidualne, ciągniki siodłowe w leasingu, floty samochodowe. Asistance na pojazdy > 3,5t działa na terenie Polski i wszystkich krajów europejskich są 2 typy zabezpieczenia,
kwota ubezpieczenia na jedno wypadek 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch różnych wariantach. Ochrona assistance dla samochodów ciężarowych, ciągników
samochodowych, autobusów. Jest to osobne zabezpieczenie assistance ciągnika samochodowego możemy je dokupić do każdego rodzaju pojazdu typu ciężarowego bez znaczenia, w jakiej ubezpieczalni ma polisę samochód.

kalkulatro ubezpieczenia samochodu ciężarowego

Wykluczenia przedmiotu zabezpieczenia – oznacza to czego nie zabezpieczymy

 • dźwigi rejestrowane
 • spychacze
 • ładowarko-koparki
 • koparki
 • pojazdy specjalne
 • pojazdy szynowe
 • pojazdy wolnobieżne
 • trolejbusy międzymiastowe
 • auta starsze niż 15 lat

Co ubezpieczymy w Truck Assistance?

 • polskie numery rejestracyjne
 • naczepa ciężarowa
 • autobus
 • ciągnik balastowy
 • pojazd dostawczy
 • samochód > 3,5t

Cena czyli ile kosztuje Assistance dla pojazdów ciężarowych, samochodowych, autokarów

500 zł

Pojazd – Wariant podstawowy

750 zł

Zestaw – Wariant Podstawowy

1250 zł

Pojazd – Wariant Super

1950 zł

Zestaw – Wariant Super

 

Więcej dowiesz się na ten temat dzwoniąc do nas telefon truck assistance tel. 793 20 40 60