Ubezpieczenia turystyczne

Zależność ceny OC od pojemności silnika

Wiek, doświadczenie w kierowaniu autem i przeszłość ubezpieczenia to nie wyłączne elementy, jakie modelują koszt umowy ubezpieczeniowej. Jednakowo istotne jest to, którym podróżujesz samochodem, a szczególnie, jaką ma on pojemność silnika. Im będzie większa, tym więcej będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie. Już na etapie kupienia auta zastanów się, czy potężne auto będzie Ci konieczne. Oczywiście, w sytuacji, gdy koniecznie musisz jeździć terenówką z dużą objętością silnika, nie namawiamy Cię do zmiany woli. Licz się wszak z tym, że za umowę odpowiedzialności cywilnej zapłacisz zdecydowanie więcej aniżeli za propozycję na mały, miejski pojazd.

Z jakiego powodu pojemność silnika ma znaczenie przy OC?

Kierowcom pojazdów z potężną pojemnością silnika przypisuje się wyższe niebezpieczeństwo wywołania zgłoszenia. Przy większej objętości auto może osiągać wyższą prędkość. Ubezpieczyciele przyjmują zatem proste założenie: każdy kto posiada takie auto, wcześniej czy później będzie pragnął zobaczyć jego możliwości na trasie.

Za jaką pojemność trzeba zapłacić najdroższą składkę?

Składka OC dla pojazdu z pojemnością silnika ponad 3500 cm3 potrafi być przeszło 60% droższa aniżeli dla auta z pojemnością poniżej 1000 cm3.
W I półroczu ubiegłego roku kierowcy pojazdów płacili średnio za ubezpieczenie OC:
•    631 zł przy pojemności silnika do 1,0,
•    732 zł / poj. 1,0 do 1,8,
•    797 zł / poj. 1,8 do 2,5,
•    952 zł / poj. 2,5-3,5,
•    1025 zł / poj. powyżej 3,5.
Mając na uwadze omówiony podział łatwo nadmienić, iż składka OC zaskakująco rośnie przy pojemności silnika ponad 2500 cm3.

Wiek kierowcy a pojemność silnika

Czy podwyżki za pojazd z potężną pojemnością silnika są takie same dla modszych i starszych posiadaczy samochodów? Wykonaliśmy kalkulację składek polis odpowiedzialności cywilnej na przykładzie 2 kierowców pojazdów w różnym wieku. Obaj właściciele mają taki sam samochód: Volkswagena Golfa z 2007 roku (w  czasie kalkulacji zmienialiśmy jednie pojemność jego silnika).
Doświadczony 45-letni kierowca z pełnymi ulgami zapłaci za najtańsze OC odpowiednio:
•    poj. silnika 1,4 / 487 zł,
•    poj. 2,0 / 592,
•    poj. 3,2 / 747 zł.
Z kolei 19-latek który od dwunastu miesięcy posiada uprawnienia do prowadzenia samochodu i nie ma jeszcze ulg w OC musi się liczyć ze znacząco wyższą stawką za obowiązkowe OC:
•    poj. 1,4/ 2424 zł;
•    poj. 2,0/ 3061 zł;
•    poj. 3,2/ 3616 zł.
Ja widać różnica między najtańszym i najdroższym OC dla młodego kierowcy wynosi ok 50%. W przypadku 45-latka cena wzrosła podobnie, a więc wartości zwyżek są zbliżone, ale jedynie procentowo.

Dla kogo zatem auto z dużą pojemnością?

Tak młodzi, jak i doświadczeni właściciele pojazdów muszą zapłacić więcej za umowę ubezpieczeniową samochodu z dużą objętością silnika. Aczkolwiek najmłodsi kierowcy muszą w związku z tym wyłożyć z portfela dużo więcej gotówki. Z tej przyczyny, to w pierwszej kolejności oni powinni zastanowić się, czy nie lepiej na początek nabyć poniekąd “słabszy” pojazd.
A co z posiadaczami samochodów, którzy mają już samochód z wielgachną pojemnością silnika i nie planują go zmieniać? Proponujemy im skonfrontowanie ofert kilku TU i wybór tego, które będzie najmniej zasadnicze w wycenie ryzyka ubezpieczeniowego.

                            

Na czym polega rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki OC, czyli co, jak i dlaczego?

Kupując samochód z drugiej ręki, nowonabywca może skorzystać z przywileju użycia ważnej wciąż umowy Odpowiedzialności cywilnej sprzedawcy. To bowiem teoretycznie oznacza znaczny upust cenowy, szczególnie, jeśli polisa aktualna jest przez dłuższy czas, a dotychczasowy właściciel nie będzie wypowiadał polisy. O tym jednakże czy dołączona do umowy kupna-sprzedaży polisa będzie dla nowonabywcy miłym prezentem czy sporym problemem w rzeczywistości decyduje ubezpieczyciel, jaki do rozdawania prezentów już tak chętny nie jest i szczegółowo kalkuluje cenę umowy – obciążając nowego właściciela rekalkulacją składki. Co w takim razie jest korzystniejsze – przejęcie umowy ubezpieczeniowej po starym właścicielu, czy zawiązanie nowej umowy z ubezpieczycielem?

Zawsze żądaj umowy OC przy zakupie auta
Potwierdzająca ciągłość obowiązkowego asekurowania od odpowiedzialności cywilnej polisa OC jest nader znaczącym dokumentem, również przy transakcji kupna-sprzedaży auta. Nabywca powinien mieć pewność, iż samochodem może się poruszać po ulicy, a jeżeli auto nie jest asekurowane, iż ma za zadanie w tym samym dniu, w jakim nawiązał umowę kupna, dodatkowo zawrzeć polisę z tytułu OC. Przekazanie nabywcy zaświadczenia posiadania aktualnej polisy OC, nie jest jednak synonimiczne z jej podarowaniem. Nowonabywca ma miesiąc na nawiązanie nowej umowy, nawet jeżeli poprzedni użytkownik auta starą umowę rozwiąże w dniu wykonania transakcji. Jeśli jednak polisy nie unieważni, a nowy posiadacz zadecyduje z niej korzystać, to do końca terminu umowy polisa zatrzymuje swoją ważność. Powinno się natomiast mieć na uwadze, iż zachowanie umowy ubezpieczeniowej, nie oznacza zachowania sumy zapłaty. Na podstawie ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach towarzystwo może dokonać rekalkulacji umowy, co dla nowego posiadacza w rzeczywistości znaczy w większości wypadków dopłatę do pozyskanej w gratisie polisy OC.

Co to jest rekalkulacja składki?
Liczba danych, które każdy kierowca jest zobligowany podać przy liczeniu składki OC, przekłada się na fakt, że polisa OC kalkulowana jest dla każdego pojazdu nadzwyczaj indywidualnie. Nic więc nadzwyczajnego, że jeśli 55-letni kierowca z Polic, posiadający 60% zniżek i ani jednego wypadku odsprzedaje pojazd 27-letniemu mężczyźnie, który właśnie odebrał prawo jazdy i mieszka w Poznaniu, to nie może być mowy o identycznej cenie polisy OC. Dlatego ubezpieczyciel zrealizuje rekalkulację składki, dostosowując ją do oceny ryzyka w przypadku nowego właściciela. Rekalkulacja bezspornie dotyczy wyłącznie czasu ważności umowy, jeżeli więc jest ona ważna przez pół roku, to wyłącznie za ten okres ubezpieczyciel może naliczyć zwyżkę. W sytuacji, gdyby to nasz młody poznaniak sprzedawał samochód kierowcy z Polic, to ubezpieczalnia także musi dopasować cenę polisy do jego historii zniżek, stąd też o dopłacie nie powinno być mowy.

Na jakiej podstawie dokonuje się rekalkulacji składki?

Przekazanie na nowego posiadacza samochodu zarówno praw, jak i obowiązków, wynikających z w dalszym ciągu aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej, nie jest równoznaczne z utrzymaniem ceny umowy OC. Wynika to z art. 31.2 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, zgodnie z którym, w momencie niewypowiedzenia przez posiadacza auta, na jakiego przeszło albo zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać powtórnej kalkulacji należnej składki z tytułu udostępnianej ochrony ubezpieczeniowej, zaczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na jakiego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w zakresie aktualnej taryfy składek. Licząc więc od dnia zbycia samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć powtórnie składkę i obciążyć nowego posiadacza dodatkowymi wydatkami. Uprawnienie do rekalkulacji składki nie znaczy jednakże, że ubezpieczyciel zawsze sięgnie do tego rozwiązania. Są bowiem firmy, które nie rekalkulują składek, honorując pozyskane przez zbywcę samochodu warunki i zwracając uwagę na interes użytkownika, oferując rekalkulację wówczas, gdy nowa cena jest dla właściciela pojazdu korzystniejsza.

Rekalkulacja składki nawet kilka lat po przejęciu polisy OC?

Przejęcie aktualnej wciąż polisy OC nie obciąża nowego właściciela obowiązku zawiadamiania o tym fakcie towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatajenie jednakże ów faktu, nie będzie oznaczać też, że ubezpieczalnia nie uczyni rekalkulacji. Zrobi to i często nawet przy końcu obowiązywania polisy, czy też nawet do 3 lat od dnia jej zawiązania. Toteż najlepiej od razu zwrócić się do zakładuubezpieczeń z kwestią rekalkulacji polisy, aby jeśli, oferowana stawka nie będzie dla nas korzystna, umowę wypowiedzieć i zawrzeć nową, na lepszych warunkach. Trzyletni okres jest  niewątpliwie efektem interpretacji 819 artykułu kodeksu cywilnego, według którego roszczenia towarzystwa ubezpieczeniowego przedawniają się nie prędzej niż po 3 latach. Praktyki te jednak nie do końca są zgodne z prawem i każdy ubezpieczony w takiej sytuacji ma może zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych, a nawet swych praw dochodzić w sądzie. Czemu?
Ponieważ, aby rekalkulacja składki była dokonana prawidłowo, a przede wszystkim zgodnie z  rozporządzeniem powinny zostać spełnione 3 warunki:
•    okres realizacji upoważnienia do wykonania rekalkulacji, licząc od dnia sprzedania samochodu,
•    konieczność uwzględnienia bonifikat i zwyżek nowego posiadacza samochodu,
•    uczynienie rekalkulacji w oparciu o obowiązującą w dniu tworzenia kalkulacji taryfę składek.
Znaczy to, że gdy ubezpieczyciel wyśle nam po niezwykle długim czasie wezwanie do nadpłacenia polisy odpowiedzialności cywilnej, to mamy prawo żądać umotywowaniakalkulacji, powołując się na owe trzy warunki, jakich nie użycie, nie stanowi w oparciu o art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK odpowiednio wykonywanej rekalkulacji składki.

Rekalkulować czy wypowiedzieć?

Zakupując pojazd z rynku wtórnego kupujący ma dwie możliwości:
•    przejąć polisę sprzedającego i korzystać z niej do okresu jej wygaśnięcia (uwaga! Umowa zbywcy nie przedłuża się automatycznie!),
•    wypowiedzieć i podpisać nową z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń.
W pierwszym wariancie od samego nowonabywcy zależy kiedy i na jakich przesłankach ubezpieczalnia uczyni rekalkulację składki. O ile albowiem w pierwszych dniach sam zamelduje się do zakładu ubezpieczeń z wiadomością o przejęciu polisy odpowiedzialności cywilnej, to otrzyma pisemną odpowiedź czy ubezpieczyciela obliczy nową składkę i w jakiej wielkości. Dzięki temu będzie mógł zadecydować, czy z owej umowy ubezpieczeniowej chce korzystać, a co najważniejsze TU nie zdziwi go wysoką składką w późniejszym, często najmniej przewidywanym momencie.

Dlaczego lepiej zawrzeć nową polisę?

Przyjmijmy, iż sprzedający nam pojazd ma nadal przez pół roku obowiązującą polisę odpowiedzialności cywilnej, jakąw ramach rzetelnej transakcji chce nam podarować w prezencie. Dla nas jest to z na pewno słuszny zakup, albowiem teoretycznie zaoszczędzamy pieniądze za pół roku korzystania z polisy. Wskazane jest jednak mieć na uwadze, że te pół roku (nawet po rekalkulacji polisy) nie liczy nam się do historii ubezpieczeniowej, zatem nie uzyskujemy za to żadnych ulg. Nie korzystamy również z bieżących promocji, jakie niekiedy mogą zapewnić nam umowę OC na cały rok w tej identycznej kwocie, co rekalkulacja składki polisy na pół roku. Problemy czekają nas ponadto, gdydoprowadzimy do stłuczki. Zanim bowiem TU zainicjuje procedurę odszkodowawczą, będzie żądał od nas zapłaty składki.

Kiedy dzieci jeżdżą naszym autem

Okazuje się jednak, iż rekalkulacji umowy ubezpieczalnia może zrobić nie tylko w przypadku kupna-sprzedaży auta. Również, jeżeli przy liczeniu polisy dostarczyliśmy nieprawdziwe informacje, a podczas korzystania z polisy towarzystwo ubezpieczeniowe nam to dowiedzie, możemy się liczyć z rekalkulacją polisy. Ta okoliczność na ogół dotyczy ukrycia korzystaniaz samochodu przez świeżych kierowców. Informacja, że 19-letnia córka, która dopiero co odebrała swoje pierwsze prawo jazdy, będzie także podróżowała naszym samochodem dużo wpływa na roczną stawkę polisy. Rodzice często wobec tego pomijają ów fakt.
Jeśli jednak to nasza córka doprowadzi do kolizji, to zakład ubezpieczeń niewątpliwie pokryje wszystkie straty w ramach zadośćuczynienia, jednakowoż od posiadacza umowy będzie żądał zapłaty składki, adekwatnie do pułapu wykorzystywania samochodu przez niedoświadczonego kierowcę. Jednakowo jest w sytuacji polisy autocasco. Jeżeli albowiem dla niższej stawki wprowadzimy, że pojazd jest garażowany nocą, to możemy się spodziewać rekalkulacji, pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń dowiedzie nam nieprawdę bądź jeżeli samochód zostanie ukradziony nam sprzed domu. Jeśli jesteś młodym kierowcą dopłata będzie duża więc sprawdź jakie jest ubezpieczenie dla młodych kierowców

Darowanemu koniowi rzekomo nie zagląda się w zęby, leczw przypadkupolisy OC, powinno się ten przegląd dokonać i to czym prędzej. Dzięki temu przekonamy się, czy towarzystwo porządnie zrobi rekalkulację składki, a gdy oferta nie będzie dla nas ciekawa, to będziemy mieć czas na wymówienie polisy i zawarcie nowej. Jeśli zdecydujemy się na korzystanie z umowy zbywcy, bez normowania ceny|zapłaty} z zakładem ubezpieczeń i po jakimś czasie dostaniemy dokumenty z żądaniem wysokiej zapłaty, to pozostaną nam w dalszym ciągu ustawodawcze środki – odwołanie się do rzecznika ubezpieczonych, a ostatecznie sąd. Niekiedy więc wartojest wypowiedzieć starą umowę i bez żadnych problemów na przyszłość od razu korzystać z rocznej, wystawionej na nasze nazwisko polisy OC.

Porównanie cen ubezpieczenia OC

Lipiec był pierwszym od dłuższego czasu miesiącem, w jakim spostrzeżono obniżenie średnich opłat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ten trend utrzymał się ponadto w lipcu. Oznacza to, że możemy spodziewać się kolejnych redukcyj cen, czy też po wakacjach czeka nas dokuczliwa niespodzianka?

Jak wynika z analiz, pierwszy kwartał 2017 roku powitał
kierowców pojazdów kolejnymi podwyżkami cen OC. W marcu obowiązującego roku płaciliśmy za ubezpieczenie około o 43% więcej, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. szczęśliwie tempo podwyżek wyhamowało i w kolejnych miesiącach średnie ceny umów Odpowiedzialności cywilnej unormowały się.

Lipiec  2017 znacznie droższy od lipca ubiegłorocznego?

Na przykładzie powyżej 25 000 kalkulacji wykonanych na naszym kalkulatorze ubezpieczeniowym wynikło, że średnie opłaty odpowiedzialności cywilnej w czerwcu bieżącego roku były o 32% wyższe, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jeśli porównamy podwyższenie cen w II kwartale, to w minionym roku wzrosły one o 14%. Impet podwyżek wyraźnie już zmalał i w tym roku od kwietnia do czerwca wzrosły one o 7%.
Najistotniejszą informacją dla kierowców jest fakt, że czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy  odnotowano spadek średniej ceny OC. Trend ten utrzymał się również w lipcu i był już zauważalny, gdyż średnie ceny zmalały o 3%.

Gdzie OC jest najtańsze?

Kierowcy we Wrocławiu 1507 zł, Warszawie 1399 zł i Toruniu 788 zł zapłacili najwięcej za OC. Z kolei najmniej za umowy ubezpieczeniowe płacą kierowcy z Kielc 788 zł, Bydgoszczy 859 zł i Zielonej Góry 742 zł. Skąd aż takie różnice? Przy obliczaniu składek OC, ubezpieczalnie rządzą się własnymi statystykami dotyczącymi liczebności zdarzeń drogowych i prawdopodobieństwem stłuczki. Dla każdego z tych miast informacje są inne.

Gdzie oc jest najdroższe?

Sprawdzając średnie ceny polis odpowiedzialności cywilnej w II kwartale 2017 roku przetestowaliśmy ponadto, w którym mieście wojewódzkim podwyższyły się one w największym stopniu. Okazuje się, że w porównaniu z czerwcem 2016 roku, największe zwyżki ujęły kierowców z Lublina, aż o 96%! Mniejszy, niemniej jednak wciąż znaczny wzrost opłat zauważaliśmy również w Katowicach 77 % i Opolu 87 %. A gdzie zwyżki były najmniejsze? W Bydgoszczy 8 %, Wrocławiu 13 % i Kielcach 20 %. Z kolei w Szczecinie podwyżkę szacuje się na 21 %.

Czy ceny dalej będą rosły?
 
O przyczynach zwyżek OC wzmiankowaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Określiliśmy wówczas tzw. wojnę cenową między ubezpieczalniami. Sytuacja, która trwała przez lata, doprowadziła do szerokich strat pieniężnych. Warto również wtrącić o rosnącej liczbie kolizji drogowych. Więcej wypadków to również więcej wypłacanych zadośćuczynień. W ubiegłym roku, po raz pierwszy od 5 lat wzrosła liczebność kolizji.
Tymczasem czy obniżki średnich cen asekurowań odpowiedzialności cywilnej  w czerwcu i lipcu mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach?  Na nieszczęście nie. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia z pewnością będą dalej rosły. Co prawda już nie tak gwałtownie, więc posiadacze aut nie spostrzegą aż tak bardzo tych transformacji, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, gdy koszty odpowiedzialności cywilnej w krótkim okresie podrosły o ponad 50%. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zakłady ubezpieczeniowe w Polsce muszą zwiększać wkład wypłat odszkodowań osobowych w zapłatach ogółem. W Europie zadośćuczynienia za szkody osobowe to 50% wypłat, podczas gdy u nas ledwie 16%. Jak zatem widać wojna cenowa, która wpędziła do strat w tym segmencie, to nie wyłączna i nie najistotniejsza przyczyna rosnących cen.

Dobre ubezpieczenie na narty

ubezpieczenie na nartySezon narciarski jest najbardziej intensywny podczas ferii zimowych. Zdecydowanie w tym czasie warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Jazda na nartach lub na desce snowboardowej to nie tylko rozrywka, ale również podwyższone ryzyko wypadku. Dlatego warto w tym czasie mieć odpowiednia plisę. W końcu nawet ostrożna jazda nie gwarantuje nam bezpieczeństwa i ewentualnej kolizji z innymi osobami. Bez względu na to, czy szusujemy po polskich czy zagranicznych stokach, warto posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NWW.

Należy pamiętać, że aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza Polską, trzeba mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), bezpłatnie wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tego typu dokument przyda nam się jedynie w krajach UE i EFTA. Jednak zakres ochrony w jej ramach może być ograniczony. W ramach EKUZ można liczyć na zwrot kosztów leczenia objętych ubezpieczeniem w systemie publicznym danego kraju. Niektóre państwa preferują jednak pobieranie dodatkowych opłat do wykonywanych świadczeń. Są nimi na przykład pobyt pacjenta w szpitalu lub wizyta u lekarza muszą być częściowo pokryte przez chorego. Warto również podkreślić, że koszty ratownictwa i transport medyczny do kraju zamieszkania pacjenta, zazwyczaj nie są objęte systemem publicznym, a ich koszt może przekroczyć nawet kilkaset tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku transportu lotniczego. Jeśli nie będziemy mieli polisy, będziemy musieli zapłacić za całość leczenia z własnej kieszeni.

W ramach ubezpieczenia turystycznego możemy zdecydować się na kilka pakietów ochrony:

Ubezpieczenie turystyczne to pakiet kilku rodzajów ochrony tj.:
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – dostaniemy pieniądze w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.
• Pokrycie kosztów leczenia – pokrywa koszty związane z niezbędną pomocą medyczną, hospitalizację i leczenie ambulatoryjne. Otrzymamy zwrot kosztów za zakupione leki.
• Usługi typu assistance – w ramach tego ubezpieczenia możemy skorzystać z szerokiego wachlarza usług. Mogą nimi być m.in. pokrycie kosztów transportu chorego do kraju jego zamieszkania, transportu zwłok, kosztów pobytu osoby bliskiej, pomoc prawną, pomoc tłumacza.
• Zniszczenie lub zgubienie bagażu – otrzymamy rekompensatę finansową, gdy zniszczymy lub zgubimy bagaż lub gdy zostanie nam on skradziony. Otrzymamy wysokość realnie poniesionych start.
• Zwrot kosztów wycieczki – możemy liczyć na zwrot pieniędzy, jeśli zrezygnujemy z wyjazdu z powodu nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – przyda się, jeśli ubezpieczony spowoduje wypadek, np. na stoku narciarskim, ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty związane np. z leczeniem poszkodowanego lub naprawą jego sprzętu narciarskiego.
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego – można liczyć na zwrot kosztów utraconego sprzętu lub jego naprawy.

Jeśli jedziemy na wyjazd zorganizowany, ubezpieczenie zostanie wykupione przez touroperatora. Jednak, takie ubezpieczenie obejmuje jedynie NNW i koszty leczenia. . Dlatego jeszcze przed wyjazdem należy dogłębnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) oferowanego przez biuro podróży oraz rozważyć, czy proponowane sumy ubezpieczenia będą wystarczające. Jeśli naszym zdaniem ubezpieczenie nie jest dla nas wystraczające, można zdecydować się na dokupienie określonych pakietów.

Nasza agencja radzi jak zachować bezpieczeństwo na stoku

Badania przeprowadzone na zlecenie Nasza agencja są bardzo optymistyczne. Wynika z nich, że blisko 70% badanych wyjeżdżających zimą na narty poza Polskę samodzielnie się ubezpieczy. Jest to dobry prognostyk wskazujący, że Polacy coraz lepiej chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Gothaer TU zaleca, aby zawsze sprawdzać ubezpieczenia, jakie kupujemy – zarówno samodzielnie, jaki te, które organizuje nam organizator wycieczki. Badania pokazują, że zaledwie 3% wyjeżdżających na narty zabierze ze sobą wyłącznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zdecydowanie jest to dobry prognostyk. Jak uważa Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych, świadomość Polaków co do ubezpieczeń turystycznych stale się zwiększa. Wolą oni lepiej zabezpieczyć się niż tylko poprzez EUKUZ. Pomimo tego, że zapewnia ona dostęp do bezpłatnej publicznej opieki medycznej na terenie całej UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii, potrzebujemy większej ochrony. Polacy mają jednak coraz większą świadomość, że nie wszystkie koszty leczenia taka Karta pokryje.

Aż 88% ankietowanych, którzy planują udać się na zorganizowany wyjazd, sprawdza zakres ubezpieczenia oferowanego przez organizatora. Jednak aż 49% z nich robi to pobieżnie, co z kolei nie jest zbyt dobre. Anna Materny zaleca, aby dokładnie przeczytać umowę ubezpieczeniową, którą podpisujemy. Może okazać się, że w niektórych sytuacjach otrzymamy zaniżoną sumę odszkodowania, która nie pokryje kosztów leczenia.

Warto zastanowić się dodatkowo, jak sprawić, aby nasz maluch czuł się na stoku bezpiecznie. W końcu za granicą bardzo dobrze rozwinięte są szkółki narciarskie dla maluchów. Warto w tym celu ubezpieczyć cała rodzinę. Jeśli mają ze sobą tylko EKUZ powinni sprawdzić, czy szkółka narciarska w ramach oferowanego kursu gwarantuje małym uczniom ubezpieczenie.

Wyjeżdżając za granicę, raczej nie musimy obawiać się, że ktoś ukradnie nam sprzęt. Jednak takie sytuacje również mogą czasem się zdarzyć. Warto również wykupić ubezpieczenie, które obejmuje ochronę takiego sprzętu przed kradzieżą. Jednak, Gothaer TU przypomina, że ochroną ubezpieczeniową w sytuacji kradzieży objęty jest wyłącznie sprzęt, który znajdował się pod bezpośrednią opieką lub był przechowywany w zamkniętym miejscu, np. bagażniku czy szatni.

W polisie turystycznej powinniśmy mieć również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). W końcu na stoku może dojść do wypadku, w którym ucierpimy i my i inna osoba. Dzięki temu, będziemy posiadali dodatkowe zabezpieczenie.
Generali wprowadziło telefoniczną konsultację medyczną z zagranicy

Wynikiem współpracy Generali z Europ Assistance Polska jest możliwość telefonicznej konsultacji medycznej podczas zagranicznej podróży. Jeśli dana osoba będzie miała wykupione ubezpieczenie podróżne u tego ubezpieczyciela, będzie mogła skorzystać z porady lekarskiej, podczas przebywania za granicą. Z usługi można skorzystać o każdej porze dnia i nocy, bez względu na to, w jakim kraju znajduje się ubezpieczony. Konsultacja może odbywać się telefonicznie lub w ramach wideokonferencji za pośrednictwem internetu.

Grażyna Bilik, menedżer ds. rozwoju produktów osobowych w Generali, podkreśla, że jest to pierwsza tego typu usługa na polskim rynku.

Taka konsultacja jest wskazana w przypadku mniej poważnych dolegliwości, takich jak: drobne urazy, bóle pleców, przeziębienia, zatrucia pokarmowe, wysypki, porażenia słoneczne, którym nie towarzyszy gorączka wyższa niż 38°C.

Auto zastępcze z oc sprawcy kolizji

W myśl bieżącego prawa możesz wypożyczyć pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kraksy czy wypadku do czasu naprawy Twojego auta lub do dnia wypłaty zadośćuczynienia w razie szkody całkowitej. Jednocześnie nie ma znaczenia rocznik uszkodzonego pojazdu oraz w której firmie jest ubezpieczony sprawca wypadku.

Auto zastępcze należy Ci się zarówno jeżeli używasz samochód do celów zarobkowych inaczej mówiąc jako auto firmowe bądź do celów osobistych możesz wypożyczyć auto zastępcze bezpłatnie w Naszej wypożyczalni. O ile posiadasz prywatne pojazd jakim każdego dnia dojeżdżasz do pracy, uczelni czy na zakupy bądź do lekarza również przysługuje Ci bezgotówkowe auto zastępcze Szczecin.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nadzwyczaj często celowo wprowadzają poszkodowanych w błąd i sygnalizują że pojazd zastępczy się nie należy! To kłamstwo! Nie daj się wprowadzić w błąd! Zatelefonuj do nas!

Towarzystwo ubezpieczeń sprawcy nie może nakazać bądź wskazać konkretnej wypożyczalni w następstwie tego zawsze masz prawo wypożyczyć pojazd w auto Etapia Nie zgadzaj się na najem „auta zastępczego” od warsztatu, który naprawia twoje auto i rozlicza szkodę. W wielu wypadkach warsztaty oferują auta w koszmarnym stanie nie nadające się do używania. Niejednokrotnie są to samochody dużo niższej klasy niż Wasze auto, które zostało uszkodzone. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wygodę Twoich najbliższych masz do tego pełne prawo!

Przejdź do strony kontakt i zobacz jak do nas trafić.

Darmowe auto zastępcze z OC sprawcy

Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do wypożyczenia samochodu zastępczego, jeśli w wyniku wypadku nie możesz korzystać z własnego pojazdu, bo ktoś Ci go uszkodził?

auto zastępczeJeżeli używasz auto do celów zarobkowych ewentualnie prywatnych, w momencie wypadku możesz pożyczyć auto zastępcze. Koszty pokryte zostaną z OC sprawcy. Do dziś dnia ubezpieczyciele inaczej mówiąc Towarzystwa Ubezpieczenie nagminnie odmawiali kompensaty za najem wypożyczenie  jeśli ubiegała się o nią osoba prywatna. W tej sprawie, tylko w 2011 r., Rzecznik Ubezpieczonych musiał interweniować aż 375 razy.Sytuacja się zmieniła i towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zwrócić koszty wynajmu darmowego pojazdu zastępczego. Potrzebujesz darmowy samochód zastępczy przejdź do zakładki kontakt.

Co powinieneś wiedzieć decydując się na wypożyczenie takiego auta?

Jeśli miałeś zderzenie, a sprawcą był inny kierowca, możesz spodziewać się od firmy ubezpieczeniowej wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Musisz się starać się o refundacja kosztów za okres od dnia powstania szkody pojazdu do dnia jego naprawy, czyli dnia w którym zdołałeś odebrać sprawny samochód. Darmowy Samochód zastępczy powinien być tej samej klasy co pojazd użytkowany przez Ciebie przed szkodą. Nie próbuj więc wypożyczać ekstra wypasionego samochodu, jeżeli Twój wóz to średniej klasy auto.Biorąc pod uwagę aktualne wyroki sądu, sfinansowanie najmu pojazdu zastępczego powinno być zwrócone z OC sprawcy, jeśli poszkodowany:

• nie może korzystać z własnego pojazdu,

• samochód uległo uszkodzeniu na skutek wypadku drogowego, którego sprawcą był inny kierowca,

Firmy ubezpieczeniowe nie informują jednakże zbyt często o sposobności zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego osobom fizycznym, które nie prowadzą aktywności gospodarczej. Na ogół potwierdzą jedynie kierowców prowadzących aktywność gospodarczą za tych, jakim przysługuje pojazd zastępczy.

Darmowy samochód zastępczy:

Jeśli potrzebujesz samochód zastępczy na okres likwidacji szkody wystarczy że zadzwonisz pod numer telefonu 793 92 93 94 a my podstawimy auto pod wskazany adres całkiem za darmo.

 

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Tanie ubezpieczenie skutera i motoru

oc skutera motoru

Kupno ubezpieczenia OC motoru czy skutera nie jest jakimś widzimisie kierowcy, lecz jego prawnym obowiązkiem. Wielu właścicieli skuterów zapomina o tym, każdy pojazd mechaniczny posiadający tablice rejestracyjne musi posiadać również obowiązkową polisę ubezpieczenia OC, a wskutek tego nie tylko auto osobowy czy samochód ciężarowy, ale także motocykl i skuter.

Ubezpieczenie OC skutera

Prawie każdy kierowca, poruszający się w co raz większych korkach, z chęcią przesiadłby się na motor. Nikogo to nie już zdumiewa ponieważ powróciła moda na motocykle. Poruszanie się po zakorkowanych ulicach skuterem to ogromna oszczędność czasu. Po drugie co najistotniejsze kierowca oszczędza multum pieniędzy – skuter wypala pięć razy mniej benzyny aniżeli przeciętny pojazd. W dobie dużych cen paliw na stacjach paliw nikogo nie trzeba tłumaczyć jak bardzo można oszczędzić jeżdżąc do pracy czy też do szkoły jednośladem. Po trzecie co najlepsze, ubezpieczenie OC skutera niedużo kosztuje w porównaniu z polisą OC auta.

Ubezpieczenie dla myśliwego i kół łowieckich

ubezpieczenie dla myśliwegoDla myśliwego każda ekspedycja do lasu jest znaczną rozkoszą, jednak nie sposób zapomnieć, że w trakcie polowania nie trudno o nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeżeli myśliwi przestrzegają wszystkich przepisów i starają się zachować szczególną ostrożność, niektórych wypadków na polowaniach uniknąć nie sposób (postrzelenia, złamania). W związku z tym, w myśl ustawy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków myśliwych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a ochrona w zakresie OC wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Ubezpieczenie psa myśliwskiego

Niewątpliwie, że myśliwy bez wyszkolonego psa, nie jest pełnowartościowym myśliwym. Wedle statystyk na nieszczęśliwe wypadki w najwyższym stopniu narażone są naturalnie psy myśliwskie. W wyniku porozumienia z PZŁ ochroną otoczone zostały bezpośrednie następstwa nieszczęśliwych wypadków psów, które wystąpiły w trakcie polowań, ale także w drodze na i z polowań w następstwie których doszło do śmierci psa uboju z konieczności lub trwałej i pełnej utraty przydatności psa do polowań. Polisy ubezpieczenia zawierane w zakresie tego ryzyka obejmują wypadki na terenie Polski.

Ubezpieczenie broni myśliwskiej

Ubezpieczenie nie licząc myśliwego i jego czworonoga, pokrywa także ubezpieczenie broni myśłiwskiej. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży włamaniem, rabunku lub utraty na skutek zdarzeń losowych, w czasie transportowania lub transportowania broni z poszerzeniem o każde miejsce postoju lub pobytu myśliwego związanego z myślistwemłowiectwem, łącznie z drogą dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenie majątku Kół Łowieckich

Zakres ubezpieczenia obejmuje ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, szkody wodociągowe, lub ich części, przepięcia, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej,huragan, powódź, spływ wody po zboczach, grad,uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy.

Ubezpieczenie turystyczne – wczasy – narty

ubezpieczenie turystyczne Wakacje mamy już za pasem, także warto dowiedzieć się jak się przygotować do sezonu wakacyjnego, żeby nie zjadły Cię rachunki za ewentualną rehabilitację. Zazwyczaj nikt z nas, podczas wykupywania atrakcyjnej wycieczki w biurze podróży, czy też planowania wypoczynku we własnym zakresie nie przejmuje się tym, co może stać się nam nieprzyjemnego podczas takowej podróży. Warto, więc zawsze brać pod uwagę jakieś nieprzewidziane zdarzenia losowe, które co prawda nie muszą, ale mogą mieć miejsce. Niekiedy kończy się tylko na tym, że kiedy dowiadujemy się, że w cenę wycieczki z biura podróży jest wliczone ubezpieczenie, to nic więcej nas nie interesuje i zajmujemy się organizacją pozostałych aspektów. Tymczasem warto byłoby dowiedzieć się, w jakiś sytuacjach ubezpieczyciel może nam wypłacić odszkodowanie i czy jednak nie będziemy musieli w razie, czego z własnej kieszeni finansować swojego leczenia w szpitalu. Na co więc uważać przy wyborze wakacyjnego ubezpieczenia?

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Nie ważne czy decydujesz się na krótki weekendowy wyjazd w góry, czy też może masz w planach kilkutygodniowe zagraniczne wojaże, zawsze warto pomyśleć o odpowiednim dla siebie ubezpieczeniu. Szczególnie dotyczy to tej drugiej opcji, czyli wycieczek zagranicznych. Teraz przejdźmy do istoty działania ubezpieczenia podróży. Otóż składa się ono z wielu różnych opcji do wyboru, na początku dobrze jest, więc zorientować się, co mogą oznaczać skróty zawarte w ofertach ubezpieczycieli.  Także NNW oznacza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, KL to pokrycie kosztów leczenia w szpitalu czy klinice, warto też pomyśleć o ubezpieczeniu bagażu.

KL – czyli jak wygląda leczenie na wycieczce za granicą?

Jest to ubezpieczenie, przez którego brak możesz narobić sobie naprawdę sporo problemów finansowych, o ile ulegniesz wypadkowi za granicą. Warto, bowiem wspomnieć, że w Egipcie cena tylko za przyjazd karetki to koszt około 400zł, natomiast w Stanach Zjednoczonych te kwoty mogą dochodzić nawet do 2 tys. złotych. Jeśli wybierasz polisę dla siebie, to powinieneś również zwrócić uwagę, czy będzie ona również obowiązywała w prywatnych klinikach. Jeśli wybierzesz odpowiednie ubezpieczenie to będziesz mógł liczyć na telefoniczne konsultacje w swoim języku oraz wszystkie potrzebne badania na miejscu, wliczając w to oczywiście ewentualną potrzebę leczenia szpitalnego ubezpieczenie na narty inaczej ski.

Warto decydować się na NNW? 

Przeważnie NNW jest dodawane automatycznie w przypadku wykupienia KL. Dzięki temu będziesz mógł liczyć na odszkodowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku, podczas którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Ogólną rozległość owego uszczerbku kwalifikuje specjalna komisja, jednakże warto wiedzieć, ze takowy pakiet ubezpieczeń nie obejmuje takich wypadków jak udar mózgu czy też zawał serca. To wszystko w razie, czego możesz przeczytać w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym w podróży?

Jest to pakiet ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Czyli szczególnie ważny, jeśli potrącimy jakiegoś pieszego, czy też zepsujemy komuś jakiś sprzęt. Aby ubezpieczyciel pokrył koszty Twoich wybryków, nie możesz być pod wpływem żadnych środków odurzających.

Ubezpieczenie bagażu

Zazwyczaj na wakacje zabieramy ze sobą drogi sprzęt elektroniczny, taki jak aparat czy kamea, ponieważ każdy chce wszystko sobie uwiecznić i mieć piękne pamiątki. Warto, więc wobec tego ubezpieczyć również swój bagaż na wypadek jego zgubienia lub kradzieży.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW

tanie ubezpieczenia szczecinPakiet tanich ubezpieczeń OC jest obecnie obowiązkowym dla każdego kierowcy, który chce poruszać się swoim samochodem po polskich drogach. Każdy chce, więc jak najwięcej zaoszczędzić przy kupnie tego typu ubezpieczenia, co dzięki panującej na rynku konkurencji jest jak najbardziej możliwe.W  niektórych firmach możemy liczyć na duże zniżki, jeśli na przykład zdecydujemy się wykupić pakiet OC + AC, co może dać nam oszczędności z rzędu taniej oc o 200-400zł. Są to powody, dla których warto zawsze dokładnie wybierać sobie ubezpieczyciela, tym bardziej, jeśli w planach masz jeszcze jakieś dodatkowe warianty dobierane do podstawowego pakietu.

Dzięki internetowym kalkulatorom OC można w szybki sposób obliczyć swoją składkę oraz wybrać najlepsze warianty ubezpieczenia.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele różnych polis, w tym między innymi:

  • Ubezpieczenie OC w niskiej cenie
  • Atrakcyjny cenowo pakiet OC Autocasco NNW
  • Duże zniżki dla nauczycieli, pracowników poczty czy też osób posiadających dzieci
  • Polisę ubezpieczeń szyb samochodowych
  • Przenosimy zniżki z OC na AC nawet do 70%

Proponujemy dla państwa szybką wycenę i wybór właściwego  ubezpieczenia przez zakładkę Kalkulator OC

Zachęcamy do wykupienia nie tylko obowiązkowego tanie ubezpieczenia OC, ale również dobranie dodatkowych wariantów NNW lub Asistance czy Autocsco które pozwolą na uzyskanie jeszcze większego odszkodowania w razie jakiejkolwiek szkody. W naszej ofercie możesz również znaleźć ciekawe polisy ubezpieczenia Assistance, co gwarantuje ci pomoc w razie awarii pojazdu nie tylko w Polsce, ale również na terenie Unii Europejskiej.