Ubezpieczenia samochodu

Oświadczenie

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest MAWO Michał Kalinowski z siedzibą w z siedzibą w Dobrej NIP: 955-181-07-74 zwaną dalej Administratorem. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych pisemnie, na adres lub telefonicznie dane kontaktowe są w zakładce KONTAKT

2.Użytkownik wypełniając formularz w obrębie serwisu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora danych, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przez niego danych kontaktowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.

 1. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
 • decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie wypełnienia formularza, zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane po kontakcie telefonicznym, sms lub na podany w formularzu adres email.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora innym zakładom ubezpieczeń oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
 •  prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 •  prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
 • w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.6. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

6.W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

7.Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

 

Aviva planuje ekspansję na Amerykę Południową

Aviva czyli drugi pod względem wartości rynkowej ubezpieczyciel brytyjski, podpisał umowę na zakup działu ubezpieczeń komunikacyjnych i nieruchomości mieszkalnych należącego do Royal Bank of Canada ubezpieczyciela, za 582 mln dol. kanadyjskich (402 mln dol.).

Poprzez taki zakup, ubezpieczyciel chce dokonać ekspansji w Ameryce Południowej. Dzięki akwizycji, Aviva będzie mogła sprzedać więcej polis w Kanadzie. Dochody mają zwiększyć się o ok. 800 mln dol. kan. Firmy zawarły również 15-letnią umowę, na mocy której produkty Avivy będą dostępne dla klientów banku z siedzibą w Toronto.

575 pracowników Royal Bank będzie od teraz pracowało dla Avivy. Sprzedaż ma zostać sfinalizowana w III kwartale 2016 roku. Dzięki tej inwestycji RBC Insurance skupić się na ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych. Strona sprzedająca spodziewa się osiągnąć na transakcji zyska netto w wysokości ok. 200 mln dol. kan.

Mark Wilson, dyrektor generalny Avivy od 2013 r., bardzo dobrze radzi sobie z zarządzanie towarzystwem. Pod jego sterami, firma przekształciła się za pomocą transakcji kupna i sprzedaży jednostek podległych. Na jego koncie znajduje się sfinalizowanie w 2015 roku zakupu Frinds Life Group za ponad 8 mld dol. Była to największa akwizycja na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym od 15 lat.

Kiedy możemy rozwiązać polisę OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 11 przypadkach można rozwiązać umowę o ubezpieczenie OC. Szczegóły można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Głównymi przyczynami rozwiązania umowy są:

1. Upłynięcie czasu, do którego umowa została zawarta – jest to zazwyczaj 12 miesięcy
2. Gdy zostanie wprowadzone automatyczne przedłużenie umowy, co zwiążę się z podwójnym ubezpieczeniem pojazdu.
3. Gdy dojdzie do wyrejestrowania pojazdu mechanicznego.
4. Od umowy można odstąpić przed zarejestrowaniem pojazdu, gdy pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni.
5. Można wypowiedzieć umowę, gdy dana osoba wykupiła polisę wraz z nowym samochodem lub motocyklem.
6. Umowę może wypowiedzieć właściciel samochodu, gdy polisa została zakupiona przez okresowego posiadacza samochodu lub motocyklu.
7. Jeśli udokumentujemy trwałą lub całkowitą utratę samochodu, w przypadku gdy nie sprzedaliśmy takiego pojazdu. Taka sytuacją może być ta, gdy spali się nam samochód.
8. Można wypowiedzieć umowę, gdy upłynie trzy miesiące od ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
9. Gdy pojazd zostanie zarejestrowany za granicą
10. Do 30 dni można odstąpić od umowy ubezpieczeniowej, która została zawarta przez Internet lub telefon
11. Z ubezpieczenia możemy zrezygnować, gdy samochód zostanie przekazany do stacji demontażu w związku z jego wyrejestrowaniem. Potrzebne jest wtedy jednak przedstawienie odpowiedniego dokumenty wystawiane przez ten organ.

Przyczyny wzrostu cen OC

Wejście w życie podatku bankowego wpłynie na poniesienie cen wielu usług, które świadczone są przez rynek towarzystw ubezpieczeniowych. Eksperci uważają, że jednak jest to jedynie jeden z czynników wpływający na podniesienie stawek za ubezpieczenia.

Szczególnie dotknięte zmianami będą małe ubezpieczalnie. Duże, raczej powinny sobie dobrze poradzić. Zmiany zostaną miękko przyjęte przez rynek. Inni uważają, że wprowadzenie podatku bankowego zaskoczyło wielu ubezpieczycieli, którzy nie mieli możliwości przygotowania swoich towarzystw do tak poważnych zmian. Wszyscy zgodnie twierdzą, że podatek bankowy najbardziej odbije się na klientach, którzy otrzymają propozycje wyższych cen za ubezpieczenia.

Trzeba liczyć się ze wzrostem cen obowiązkowych polis OC nawet o 30%. Jest to jedna z konsekwencji wprowadzenia podatku od instytucji finansowych.

Choć w teorii podatek bankowy nie powinien wpłynąć na wzrost cen ubezpieczeń, to towarzystwa będą chciały sobie w ten sposób zrekompensować starty sięgające nawet 500-600 mln złotych.

Jarosław Niemirowski, dyrektor zarządzający w Departamencie Produktów Komunikacyjnych i Taryfikacji Warty, podaje, że według szacunku jego firmy, ceny ubezpieczeń OC wzrosną nawet o 30% czyli co poziomu, który obowiązywał w 2013 roku. Uważa, że jest to wynikiem start ponoszonych na skutek rosnących odszkodowań z OC oraz nowych regulacji prawnych.

Podwyżki widoczne są już od kilku miesięcy. Jest to również spowodowane stratami zakładów wynikającymi z wojny cenowej, a nie jedynie podatkiem bankowym. Niestety, ale nie zapowiada się, aby ten trend w najbliższym czasie miał zwolnić. Stawki za ubezpieczenia nadal będą szły w górę. Mogą do tego przyczynić się nowe obciążenia, jak np. podatek Religi, którego ponowne wprowadzenie znajduje się w planach Ministerstwa Zdrowia.

Średni koszt najtańszego OC w styczniu br. wynosił 433 zł – to o 98 zł więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Ceny jednak nadal idą w górę. Jeszcze w styczniu 2015 r. za najtańsze OC płacono 225 zł, dzisiaj – 324 zł. Powodem takiego wzrostu są wytyczne „likwidacyjne” Komisji Nadzoru Finansowego.

Najtańsze ubezpieczenie OC mogą kupić mieszkańcy Kielc, Rzeszowa i Lublina. Ubezpieczenie można kupić tam odpowiednio za 324, 332 i 347 zł. Ceny te w styczniu ubiegłego roku wynosiły 276, 285 i 294 zł.

Najdrożej za OC będą musieli zapłacić mieszkańcy takich miast jak Wrocław, Gdańsk oraz Warszawa. W stolicy nie kupi się OC tańszego ubezpieczenia niż za 516 zł (najdrożej 828 zł).

Auto zastępcze z oc sprawcy kolizji

W myśl bieżącego prawa możesz wypożyczyć pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kraksy czy wypadku do czasu naprawy Twojego auta lub do dnia wypłaty zadośćuczynienia w razie szkody całkowitej. Jednocześnie nie ma znaczenia rocznik uszkodzonego pojazdu oraz w której firmie jest ubezpieczony sprawca wypadku.

Auto zastępcze należy Ci się zarówno jeżeli używasz samochód do celów zarobkowych inaczej mówiąc jako auto firmowe bądź do celów osobistych możesz wypożyczyć auto zastępcze bezpłatnie w Naszej wypożyczalni. O ile posiadasz prywatne pojazd jakim każdego dnia dojeżdżasz do pracy, uczelni czy na zakupy bądź do lekarza również przysługuje Ci bezgotówkowe auto zastępcze Szczecin.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nadzwyczaj często celowo wprowadzają poszkodowanych w błąd i sygnalizują że pojazd zastępczy się nie należy! To kłamstwo! Nie daj się wprowadzić w błąd! Zatelefonuj do nas!

Towarzystwo ubezpieczeń sprawcy nie może nakazać bądź wskazać konkretnej wypożyczalni w następstwie tego zawsze masz prawo wypożyczyć pojazd w auto Etapia Nie zgadzaj się na najem „auta zastępczego” od warsztatu, który naprawia twoje auto i rozlicza szkodę. W wielu wypadkach warsztaty oferują auta w koszmarnym stanie nie nadające się do używania. Niejednokrotnie są to samochody dużo niższej klasy niż Wasze auto, które zostało uszkodzone. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wygodę Twoich najbliższych masz do tego pełne prawo!

Przejdź do strony kontakt i zobacz jak do nas trafić.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu ciężarowego

Oblicz ubezpieczenie samochodu ciężarowego.

 1. Wybierz rodzaj ubezpieczenia jakie potrzebujesz
 2. Leasing/Kredyt
 

Posiadasz ciągnik siodłowy czy samochód ciężarowy ten kalkulator ubezpieczenia jest dla Ciebie. Jeśli posiadasz samochód ciężarowy czy ciągnik siodłowy w leasingu obliczysz najtańsze ubezpieczenie OC i AC do leasingu.

Ubezpieczenie turystyczne dla narciarzy

Wakacje zimowe tuż tuż, nadchodzi długo oczekiwany oczekiwany przez narciarzy okres białego szaleństwa. Osoby uprawiające sporty zimowe są narażone na kontuzje i wypadki na trasach narciarskich. Jak pokazują statystyki najczęstszymi kontuzjami powiązanymi z praktykowaniem tych sportów są zwichnięcia stawów, złamania głównie kolanowych oraz naruszenia więzadeł.

Niezależnie od kłopotów ze zdrowiem narciarzy mogą oni natknąć się również inne nieprzewidziane  niespodzianki m.in. strata bagażu, dokumentów, pieniędzy, unicestwienie sprzętu narciarskiego, spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni fascynaci białego szalenstwa lub ich sprzęt narciarski. Ciężkie wypadki nie omijają także sławnych ludzi. Niedawno słyszeliśmy o poważnych wypadkach narciarskich którym ulegli Michael Schumacher i Angela Merkel. Mimo dysponowania sprzętu wysokiej klasy nie ocaliło ich to od poważnego urazu.

Zachęcamy do zadbania o bezpieczeństwo w trakcie zimowych wyjazdów. Poniżej zwięzły poradnik, w którym podpowiadamy co powinna zawierać polisa dla narciarza.

Polisa dla narciarza wyjeżdżającego za granicę powinno obejmować:

1. koszty leczenia

2.następstwa nieszczęśliwych wypadków

3. ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

4. koszt poszukiwań i ratownictwa

5. odpowiedzialność cywilną OC

6. assistance

Oblicz OC

 

oblicz oc

Kara za brak OC

Poniżej przedstawiamy tabelę z karami za jazdę pojazdami mechanicznymi za brak ubezpieczenia OC.
Kara za brak oc opłaty

Darmowe auto zastępcze z OC sprawcy

Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do wypożyczenia samochodu zastępczego, jeśli w wyniku wypadku nie możesz korzystać z własnego pojazdu, bo ktoś Ci go uszkodził?

auto zastępczeJeżeli używasz auto do celów zarobkowych ewentualnie prywatnych, w momencie wypadku możesz pożyczyć auto zastępcze. Koszty pokryte zostaną z OC sprawcy. Do dziś dnia ubezpieczyciele inaczej mówiąc Towarzystwa Ubezpieczenie nagminnie odmawiali kompensaty za najem wypożyczenie  jeśli ubiegała się o nią osoba prywatna. W tej sprawie, tylko w 2011 r., Rzecznik Ubezpieczonych musiał interweniować aż 375 razy.Sytuacja się zmieniła i towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zwrócić koszty wynajmu darmowego pojazdu zastępczego. Potrzebujesz darmowy samochód zastępczy przejdź do zakładki kontakt.

Co powinieneś wiedzieć decydując się na wypożyczenie takiego auta?

Jeśli miałeś zderzenie, a sprawcą był inny kierowca, możesz spodziewać się od firmy ubezpieczeniowej wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Musisz się starać się o refundacja kosztów za okres od dnia powstania szkody pojazdu do dnia jego naprawy, czyli dnia w którym zdołałeś odebrać sprawny samochód. Darmowy Samochód zastępczy powinien być tej samej klasy co pojazd użytkowany przez Ciebie przed szkodą. Nie próbuj więc wypożyczać ekstra wypasionego samochodu, jeżeli Twój wóz to średniej klasy auto.Biorąc pod uwagę aktualne wyroki sądu, sfinansowanie najmu pojazdu zastępczego powinno być zwrócone z OC sprawcy, jeśli poszkodowany:

• nie może korzystać z własnego pojazdu,

• samochód uległo uszkodzeniu na skutek wypadku drogowego, którego sprawcą był inny kierowca,

Firmy ubezpieczeniowe nie informują jednakże zbyt często o sposobności zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego osobom fizycznym, które nie prowadzą aktywności gospodarczej. Na ogół potwierdzą jedynie kierowców prowadzących aktywność gospodarczą za tych, jakim przysługuje pojazd zastępczy.

Darmowy samochód zastępczy:

Jeśli potrzebujesz samochód zastępczy na okres likwidacji szkody wystarczy że zadzwonisz pod numer telefonu 793 92 93 94 a my podstawimy auto pod wskazany adres całkiem za darmo.

 

Samochód zastępczy z OC sprawcy