Archives for ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości

ubezpieczenie oc zarządcyZgodnie z ustawą z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) każda osoba, wykonująca zawód zarządcy nieruchomości i posiadająca licencję musi posiadać ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości inaczej mówiąc obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. w wypadku tej grupy zawodowej nie ma żadnych zawężeń dotyczących scalania form aktywności zarządcy, jaki może równolegle prowadzić działalność gospodarczą, być pracownikiem i również posiadać udziały w spółce, prowadzącej aktywność powiązaną z zarządzaniem.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zabezpiecza nie tylko samego zarządcę, ale zarówno osoby, działające pod jego dozorem. Te osoby nie muszą być pracownikami zarządzającego, tymczasem mogą pozostawać w stosunku pracy z przedsiębiorcą go zatrudniającym. Ubezpieczenie wynagradza w podobny sposób szkody powstałe w konsekwencji rażącego zaniedbania tych osób, niezależnie na charakter ich zatrudnienia. Niemniej jednak w tym przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń przysługuje prawo do regresu. Polisę OC zarządcy nieruchomości musi wykupić głównie zarządca prowadzący działalność gospodarczą, zarówno w sytuacji, kiedy dodatkowo jest on zaangażowany przez przedsiębiorcę na umowę o pracę.

Zakres odpowiedzialności. Polisa pokrywa wszelkie szkody wyrządzone w następstwie działania ubezpieczonego ze względu z wykonywaniem czynności scalonej z zarządzaniem nieruchomościami. Z odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego. Minimalną kwotę ubezpieczenia polisy również wytycza ustawa. Zarządcy muszą zawrzeć polisę na minimum sumę 50 tys. euro. Powyższa kwota wyznaczana jest przy zastosowaniu średniego kursu NBP z początku roku, w którym kupiono umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Z racji tego , że straty z tytułu prowadzenia tego wariantu działalności są zazwyczaj wysokie, powinno się pomyśleć nad jej zwiększeniem. Zwłaszcza, że suma ubezpieczenia musi starczyć również na straty wyrządzone przez pomocników asekurowanego, a jej wielkość konstatowana jest nie tylko na jedno, ale również na wszystkie zdarzenia, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Liberty Direct Szczecin

liberty direct szczecinLiberty Direct Szczecin to towarzystwo należące do hiszpańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, za pośrednictwem której (Liberty Mutual: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A) zostało wprowadzone na polski rynek w roku 2007. Z oferty Liberty Direct Szczecin mogą skorzystać klienci indywidualni i biznesowi.  Produkty, które składają się na ofertę tejże spółki, to szeroki pakiet ubezpieczeń mieszkaniowych: Pakiet Wyposażenie, Pakiet Mury i OC Assistance, Pakiet Wyposażenie i OC Assistance.

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje tutaj następujące polisy:

 • OC z Mini Assistance
 • Pakiet OC i AC Standard z Mini Assistance
 • Premium Assistance
 • NNW
 • Ubezpieczenie szyb

Zarówno nowi, jak i stali klienci mogą liczyć na atrakcyjne promocje, w tym: zniżka za zgłoszenie sprzedaży samochodu, zniżka za zakup ubezpieczenia dla kolejnego auta w Liberty Direct, czy zniżka za zakup kartą kredytową.

Warianty kontaktu

Szkodę można zgłosić pod nr tel. (+48) 22 89 95 21, faksem:  (+48) 22  7 97, e-mailem: szkody@libertydirect.pl oraz osobiście od pn do pt w godz. 8.00–19.00.

Dla klientów Assistance dostępny jest całodobowy nr tel. (+48) 29 95 21.

W sprawie zgłoszenia sprzedaży lub kupna pojazdu z polisą Liberty Direct można skontaktować się z konsultantem w oddziale (pn-pt w godz. 9–17.00 telefonicznie: (+48) 91 434 05 20,  oraz pod adresem e-mail: Istnieje również możliwość skontaktowania się on-line, dostępny na oficjalnej stronie

Z dniem 30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA, jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadczącej usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach. Tym samym wszyscy Klienci posiadający ubezpieczenie w Liberty Ubezpieczenia stali się Klientami AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia).

Najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie

Liberty Direct Szczecin

tel./fax 91 434 0 520 lub 793929394

 

Allianz Szczecin

allianz szczecinAllianz Szczecin  Bank Polska S.A. istnieje na polskim rynku od roku 1997. Obecnie można wyróżnić następujące spółki: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Emerytalne Allianz Polsa S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Grupa Allianz Bank Polska S.A. Firma oferuje m.in. ubezpieczenia zdrowotne, na życie, ubezpieczenia mieszkania i domu, ubezpieczenia w czasie podróży oraz ubezpieczenia NNW.

Ponadto Allianz Szczecin ma w swojej ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób prywatnych:

 • Ubezpieczenia AC
 • Ubezpieczenia OC
 • Car Assistance
 • Ubezpieczenie NNW
 • Mini Car Assistance
 • OC graniczne
 • Zielona karta
 • Ubezpieczenie kosztów napraw
 • Informacja prawna
 • Ochrona prawna
 • Pakiety dealerskie

Firmy również mogą skorzystać polis komunikacyjnych, a zawierają się one w takich pakietach, jak:

 • Floty
 • Leasing
 • Ubezpieczenie kosztów napraw

W razie potrzeby zgłoszenia szkody, można skontaktować się z oddziałem Allianz w Szczecinie. Numery telefonu: infolinia 801 10 20 30, telefon komórkowy. Można także przyjść do oddziału osobiście, w godzinach 10.00–17.00.

Najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie

Agent Allianz Szczecin

telefon 91 434 0 520 lub 793929394